Nekar. Tre anställda vid vårdbolaget Attendo misstänks mot sitt nekande för att ha brutit mot meddelarskyddet. Foto: Mikael Andersson

Attendo-chefer åtalas – ville straffa visselblåsare

Tre ledande personer på omsorgsbolaget Attendo åtalas för brott mot lagen om meddelarskydd. Detta sedan en anställd straffats för att hon avslöjat brister i covidvården på ett äldreboende.

  • Publicerad 13:50, 6 maj 2022

Förra året, under pandemin, larmade vårdbiträdet Stine Christophersen om missförhållanden på ett av bolaget Attendos äldreboenden, något Mitt i rapporterat om tidigare.

Nu har tre personer i ledande positioner i bolaget åtalats vid Attunda tingsrätt för brott mot meddelarskyddet.

Alla tre, varav två chefer, jobbar kvar på Attendo och nekar till anklagelserna. Försvarsadvokat till de två cheferna, Sara Kullgren, förklarar hur de ställer sig till anklagelserna.

– För det första har Attendo lämnat en erinran, vilket inte är en disciplinpåföljd och därmed straffritt i den här lagen. För det andra är det inte mina klienter som lämnat den här erinran, utan det är hr-funktionen på företaget.

Ser man något problematiskt i sitt agerande, att man ger en tillrättavisning?

– Nej, det här ligger i ett chefsansvar att ha samtal med medarbetare och ta reda på varför sina medarbetare gör som de gör, och påtala om något är felaktigt, och här handlar det om att man har kallat till möte efter uttalande på youtubekanalen, och inget annat, säger Sara Kullgren.

Coronasmittade patienter blandades med friska på äldreboende

Enligt åklagaren har de tre misstänkta personerna i samförstånd på ett huvudkontor i Danderyd ingripit mot Stine Christophersen och gett henne en varning efter att hon tipsade om hur det låg till på sin arbetsplats i Stockholm, där hon arbetade som vårdbiträde.

Årets visselblåsare

Meddelarskyddet är ett lagstadgat skydd som innebär att exempelvis anställda vid skolor och inom vård- och omsorg inte ska behöva straffas för att de lämnar uppgifter till medier.

Stine Christophersen utsågs till årets visselblåsare 2021 av organisationen Transparency International Sverige.

Nekar till anklagelserna

I det aktuella fallet larmade Christophersen om att vården av covidsjuka inte var som utlovades på boendet som drivs av Attendo. Vid ett senare tillfälle bad vårdbolaget Attendo henne om ursäkt, efter att varningen mot henne uppmärksammades.

I åklagarens bevisning finns bland annat en inspelning från ett möte mellan Stine Christophersen och hennes chefer, samt en skriftlig varning som hon delgivits.