Rönninge. Ett attefallshus finns redan på platsen. Det har hittills använts som byggbod. Foto: Anders Björklund

Attefallshus ska upp i domstol

Hur många attefallshus får man bygga? Ett fall i Rönninge där kommunen och byggherren är oense om saken ska avgöras i högsta instans.

  • Publicerad 01:15, 1 jan 2021

I Karlskronaviken i Rönninge har företaget Bovik Investment byggt fem parhus med två lägenheter i varje. Nu befarar Salems kommun att Bovik även har tio attefallshus
i sikte – ett för varje lägenhet.

Kommunen befarar 20 bostäder

Företaget har lämnat in en ansökan om startbesked för att bygga två attefallshus till ett av parhusen. Men kommunens bygg- och miljönämnd som befarar sammanlagt 20 bostäder på platsen gav avslag.

Bland annat med hänvisning till att områdets infrastruktur och samhällsservice inte dimensionerats för så många tillkommande hushåll. Nämnden menar även att antalet hus inte är lämpligt i landskapsbilden och att företagets idé omkullkastar detaljplanens syfte.

Avgörs på högsta nivå

I en dom i höstas kom mark- och miljödomstolen dock fram till att två attefallshus per hus ska tillåtas. Domstolen hänvisar till att lägenheterna i parhusen på platsen har karaktären av enbostadshus, med egen entré och tomt. Inte heller ser de att nämnden haft rätt att neka startbesked utifrån angivna skäl.

Nu har frågan om vad som är tillåtet gått ända till högsta instans, Mark- och milljööverdomstolen.

– Det här kommer att bli ett prejudikat och kan bli avgörande för hela Sverige, säger Björn Kvist (M), ordförande i bygg- och miljönämnden i Salem.

Attefallshus

Den som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod, uppföra attefallshus utan bygglov.

Ett attefallshus får vara 30 kvadratmeter stort.

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Källa: Boverket

Visa merVisa mindre