Två domar har lett till förvirring om personlig assistans Foto: Mostphotos

Assistansnota skenar – krav på statlig hjälp

Vem ska betala för vad, kommunen eller landstinget? Två domar har lett till förvirring. Enligt andra har domstolsbesluten inneburit förtydligande. I väntan på klarhet kommer Sveriges kommuner och landsting, SKL, att kräva staten på ersättning för ökade kostnader.

  • Publicerad 04:00, 1 okt 2017

Två domstolsbeslut har lett till förvirring.

Åtminstone enligt forskare och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Försäkringskassan är av en annan uppfattning:

– Vi på Försäkringskassan har inte stramat åt. De här två domarna har förtydligat hur lagstiftningen ska tolkas och de har haft en begränsande effekt på vilka som får beviljad personlig assistans av försäkringskassa, säger Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Två domar

De två domstolsbesluten har meddelats av Högsta förvaltningsdomstolen. I ena fallet kom domstolen fram till att sondmatning i hemmet inte är ett grundläggande behov som staten ska fortsätta betala för. 

I den andra domen kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att staten inte längre ska ersätta fysisk funktionsnedsättning utan enbart psykisk funktionsnedsättning. 

Svårare få statliga pengar

Besluten har gjort det svårare att bli beviljad statlig ersättning, enligt Andreas Larsson på Försäkringskassan.

Anne-Lie Söderlund, social- och äldredirektör i Nacka kommun, bekräftar:

– Det stämmer att även Nacka känner av att försäkringskassan har ändrat praxis, säger Anne-Lie Söderlund.

Ökade kostnader

Ulrika Lifvakt, handläggare på Sveriges kommuner och landsting, SKL, på enheten för funktionshinder, säger att de två domstolsbesluten har lett till ökade kostnader för kommunerna.

Med hur mycket?

– Vi håller på att räkna på det, säger Ulrika Lifvakt.

Vilken vård staten respektive kommunerna betalar för är olika beroende på var i landet man bor, som matning, gå på toaletten och andra grundläggande behov:

Lagstiftningen är oklar, om det är egenvård eller insats av hälso- och sjukvården”

Lagstiftningen är oklar, om det är egenvård eller insats av hälso- och sjukvården. Man tänker olika i olika delar av landet. Det är för att lagen är otydlig, säger Ulrika Lifvakt.

Konsekvensen enligt Lifvakt har blivit att anhöriga har fått ta ett större ansvar.

SKL anser att staten nu måste ersätta kommunerna för de ökade kostnaderna.

Vad handlar det om för ersättningsnivåer?

– SKL tittar på det tillsammans med landsting och kommuner så att brukare inte kommer i kläm.

Hur hårt drabbade är kommunerna i Stockholms län?

– Det ser olika ut i hela landet, jag törs inte säga mer än så, säger Ulrika Lifvakt.

Stockholm följer utredningen

Veronica Wolgast Karlberg är avdelningschef på socialförvaltningen i Stockholm stad. Hon säger att Stockholm stad följer Socialstyrelsens utredning som ska vara klar nästa höst, och som ska utreda bland annat konsekvenserna av domstolsbesluten:

– Vi har ingen central bild gällande detta men kommer följa det, säger Veronica Wolgast Karlberg.

Viveca Selander är doktorand på Stockholms universitet, på institutionen för socialt arbete:

– Det jag kan säga, dom här domarna har fått stor betydelse. Kommunerna diskuterar med landstingen var gränsen för egenvård går. På något sätt skjuts ansvaret över till familjerna och kommunerna.

”Staten bör ta över”

Viveca Selander säger att hon helst ser att staten tar över ansvaret för personlig assistans.

 – Annars är det svårt att få det likställt.

Fakta

Rätt till hjälp med grundläggande behov

Den som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara grundläggande behov kan få personlig assistans.

Det kan handla om hjälp med att tvätta sig, klä på sig, prata med andra, äta eller gå på toaletten.

Kommunen betalar för personlig assistans upp till 20 timmar.

Landstinget, försäkringskassan, betalar för personlig assistans över 20 timmar.

Ersättningen är 291 kronor per timme.

Rätten till personlig assistans omprövas vartannat år.

I oktober 2018 ska Socialstyrelsens utredning vara klar.

Utredningen väntas bland annat komma med förslag om Försäkringskassan och kommunerna ska fortsätta dela på kostnaderna, eller om en av parterna ska ta över hela ansvaret.

Källa: Försäkringskassan
Visa merVisa mindre