I korsningen Assurs väg och Ginnlögs väg kommer asfalteringsarbete att äga rum den 4–8 juli. Bilden är fotograferad vid ett annat tillfälle. Foto: Mostphotos

Asfalteringsarbete i Trädgårdsstaden

Under den 4–8 juli kommer asfalteringsarbete att ske vid den nybygga cirkulationsplatsen i korsningen Assurs väg och Ginnlögs väg.

  • Publicerad 09:45, 4 jul 2022

Arbetet pågår nattetid. Under perioden kommer man att arbeta på platsen klockan 22–05.

I och med detta är framkomligheten begränsad och trafiken som passerar platsen kommer att dirigeras av vägvakter.

Kommunen vädjar till dig som är ute och kör och passerar detta arbete: ”Sänk hastigheten och kör försiktigt när du passerar!”

Engelska skolan överklagar avslagsbeslut

Ser över exakt intresse bland elever i planerade skolor Tre planerade skolor i regi av Internationella Engelska skolan stoppades av Skolinspektionen tidigare i sommar. Oklarheter kring elevunderlaget låg till grund för beslutet. Nu har bolaget överklagat...tisdag 9/8 16:06

Bro Hof fick inte rätt mot staden

Hade krävt Stockholms stad på sex miljoner I juni i år kom en dom från mark- och miljödomstolen som berör hur ett antal golfbanor påverkas av den nya regleringen av Mälaren.tisdag 9/8 9:33