Arvodesskandalen i Österåker – detta bråkar politikerna om

I höstas avslöjades att en klick politiker i alliansmajoriteten i Österåker träffats i okända grupper – och fått arvoden för det. Turerna har varit många och alliansen har in i det längsta förnekat att man gjort fel. Läs allt om härvan som politikerna bråkar om.

  • Publicerad 11:05, 28 maj 2020

6 september 2019: Socialdemokraterna i Österåker avslöjar att två små grupper med allianspolitiker, utöver sina ordinarie arvoden, under flera års tid lyft flera hundra tusen kronor i arvoden för ”hemliga interna alliansmöten”.

S uppger att man gjorde upptäckten när man granskade kommunens utbetalningar och oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S) menar att det kan handla om ”bedrägeri, korruption och troligen trolöshet mot huvudman”.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) avfärdar uppgifterna som ”ett nytt bottenrekord i grundlösa anklagelser”.

S: ”Kommunen fick betala för alliansens interna möten”

Men den spontana reaktionen från en av kommunens revisorer, Ann-Katrin Flodén (M), är att arvoderingen ”inte känns okej”.

Kommunens revisorer: Allvarligt om man brutit mot reglerna

Samma dag går Österåkers kommun ut med en lång text på sin hemsida där man skriver att de två avslöjade grupperna, kallade Allians-AU och Alliansberedningen, är ”bildade avdelningar av permanent karaktär” och att deltagarna därför har rätt till arvoden, enligt kommunens regler. Texten är numera borttagen från kommunens hemsida.

9 september och 12 september: I två debattartiklar går centerpartiet och liberalerna ut och försvarar arvodena: Mathias Lindow (L) skriver att det är ”självfallet att mötesarvode ska utgå” och att det styrks av beslut i fullmäktige. Anne-Li Hilbert, gruppledare för C, som själv lyft arvode, skriver att utbetalningarna ”inte strider mot några bestämmelser, vilket styrks av beslut i fullmäktige”.

L om arvodesbråket: ”Konstruktiv kritik är en sak…”

”C har inte deltagit i några hemliga möten”

12 september 2019 rapporterar Mitt i att S kräver att arvodena stoppas och betalas tillbaka. När Mitt i begär ut handlingar som visar hur och vem som beslutat om Allians-AU och Alliansberedningen blir kommunens svar att det inte finns några beslutsprotokoll. Det finns heller inga protokoll som visar vad grupperna sysslat med.

Furustrand (S) kräver stopp för arvoden för ”hemliga” möten

13 september 2019: Jan Turvall, expert på kommunallagen på Göteborgs universitet kallar upplägget med de två alliansgrupperna för ”långsökt”. ”Det ger intryck av att detta är en slags informella grupper som inte är sanktionerade av beslut, vilket minskar anledningen att arvodera” säger han.

Expert om alliansens ”hemliga” möten: Låter väldigt långsökt

16 september 2019: ”Det behövs inga beslut, helt i enlighet med reglementena och arvsodesbestämmelserna”, hävdar Michaela Fletcher (M) när oppositionen i Österåkers kommunfullmäktige vill ha besked om de två grupperna. Hampe Klein (M), en av de som tagit del av arvodena, förklarar att det inte behövs någon utredning eftersom ”vi inte har gjort någonting fel”.

Alliansen pressad: ”Det behövdes inga beslut om mötena”

19 september 2019: SVT som nappat på nyheten intervjuar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt. Han sågar alliansmötena som ”låtsasorgan”. ”Inte rimligt och framför allt inte lagligt” säger han om arvoderingen.

Expert till SVT: Alliansens arvoden är inte lagliga

8 november 2019: Mitt i berättar om Alliansens svar till kommunens revision om arvodena. På 55 sidor undviker alliansen att svara på kärnfrågorna hur och vem som skapat de två grupperna – och får kritik från oppositionen för att försöka blanda bort korten.

Svar om hemliga arvoden sågas: ”Blandar bort korten”

2 december 2019: Mitt i berättar att kommunens revisorer kommit fram till att arvodena kan vara ”brott av förmögenhetsrättslig karaktär”, vilket anmäls till kommunstyrelsen. Michaela Fletcher (M) meddelar att hon ”pausar” utbetalningarna till de grupperna.

Arvoden stoppas – kan vara brottsliga enligt kommunrevision

9 december 2019: Som svar på svar på kommunrevisionens anmälan beslutar alliansmajoriteten i kommunstyrelsen att det var rätt att betala ut arvodena till de egna politikerna, att det inte rör sig om brott och att pengarna därför inte kommer att återbetalas – och åberopar ”tolkningsföreträde enligt kommunallagen”.

Samtidigt beslutar man att avsluta de två arvoderade grupperna och inrätta ett nytt utskott – Kommunstyrelseberedningen.

Kommunstyrelsen om arvoden: ”Misstanke om brott finns inte”

Hård kritik efter alliansens svar till kommunrevisionen

15 april 2020: Mitt berättar att majoriteten av kommunens revisorer, med stöd av en utredning från externa revisorsfirman PwC, riktar en anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) för ”obehörigt beslutsfattande” – för att ha attesterat pengautbetalningar till allianskolleger trots att det saknades formella beslut.

Även ledamöterna som tagit emot arvodena får ”allvarlig kritik”. Revisionsfirman PwC:s juridiska bedömning lyder: ”Mer konkret så har attest skett utan laglig grund”. Kommunfullmäktige beslutar en vecka senare att rikta allvarlig kritik mot Michaela Fletcher (M) och de politiker som under 2019 lyfte de olagliga arvodena.

Arvoden har betalats ut felaktigt till politiker i flera år

16 april 2020: Efter kritiken från revisorerna lovar Michaela Fletcher att ställa allt till rätta och säger att hon inte agerat med ont uppsåt.

Efter skandalen i kommunhuset: ”Inte agerat med ont uppsåt”

30 april 2020: När Mitt i frågar allianspolitikerna som fått de felaktiga arvodena om de tänker betala tillbaka är det ingen som svarar jakande.

Fick felaktiga arvoden – så svarar de om att betala tillbaka

14 maj 2020: M och L förklara att man inte tänker betala tillbaka arvodena och hävdar att det är inte bara de om har ”tolkat arvodesreglerna annorlunda” utan ”alla” och skyller samtidigt på ”luddiga” regler.

Därför vill allianspolitikerna inte betala tillbaka arvodena

27 maj 2020: Kommunrevisionens ordförande reagerar på vad han uppfattar som ett försök från Michaela Fletcher (M) att lägga sig i revisionens arbete och flytta uppmärksamheten från arvodesskandalen. ”Trams och irriterande” anser han.

Revisor sågar påståenden från Fletcher (M): ”Trams”