Kommunrevisionen anser inte att alliansutskotten ”berättigar till sammanträdesersättning enligt gällande regler i kommunallagen”. Foto: Mitt i/Mostphotos/Österåkers kommun

Arvoden stoppas – kan vara brottsliga enligt kommunrevision

Det var inte rätt att skapa hemliga utskott och betala ut tusentals kronor i arvoden till allianspolitiker – utan att beslut fattats av fullmäktige eller kommunstyrelsen. Det har kommunens revisorer kommit fram till, och misstänker att ”brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats”.

  • Publicerad 17:16, 2 dec 2019

– Då tillkommer det på oss att göra en anmälan om att man gjort fel. Det fanns ju inga beslut och inga protokoll, säger Bengt Olin (S) ordförande för Kommunens revisorer.

Kommunens revisorer har nu gemensamt granskat kommunens svar på hur de hemliga alliansutskotten bildades. Men vem eller vilka som fattade besluten fick man inte veta. Idag (2/12) har man därför skickat en anmälan till kommunstyrelsen om att ”brott av förmögenhetsrättslig karaktär” kan ha begåtts.

– Vi gör ett påstående om felaktigheter som föreligger, säger Bengt Olin.

Fletcher (M) vill göra utskott lagliga

Kort efter kom ett svar från kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) där hon skriver att hon ”pausar” utbetalningarna till de två utskotten och att hon gett förvaltningen i uppdrag att snabbt ta fram ett förslag hur man ska kunna göra utskotten lagliga.

Dessutom har hon blixtinkallat kommunstyrelsen till ett extra sammanträde nästa måndag (9/12), eftersom kommunstyrelsen har fått till den 16 december att svara på revisorernas anmälan.

Vad förväntar ni er att kommunstyrelsen ska göra?

– Vi har bett dem om ett yttrande över vår anmälan. De måste vara klara över att om de fortsätter på detta felaktiga sätt så blir man ju ansvarig på ett eller annat sätt.

– De steg som ska vidtagas sedan beror på hur kommunstyrelsen hanterar det vi kommit fram till.

Kan de bli tvungna att betala tillbaka?

– Här har fullmäktige ett stort ansvar för resten av hanteringen av detta. Som revisorer kan vi inte kräva återbetalning för vi är ingen domstol, men övriga partier eller kommunfullmäktige kan kräva återbetalning.

Kan majoriteten fatta beslut om att bilda utskotten i efterhand?

– Enligt kommunlagen har de rätt att inrätta detta – men det måste inrättas på rätt sätt. Men enligt kommunlagen kommer då likhetsprincipen in och då kan andra partier börja kräva ersättning. Och räknar man alla kronor och ören det blir så kan det bli dyrt för kommunen.

Svar om alliansens hemliga arvoden sågas: ”Blandar bort korten”

Fakta

Kommunrevisionen i Österåker

I kommunrevisionen ingår tre politiker från oppositionen och fyra från alliansen. Revisionen jobbar på uppdrag av kommunfullmäktige och ska vara oberoende och objektiv när den kontrollerar så att kommunen sköts rätt. Ordförande är Bengt Olin.