Årstaviken sträcker sig mellan stadsdelarna Liljeholmen, Södermalm och Årsta. Foto: Sara Flodin/Arkivbild

Årstaviken är förorenad – nu föreslås åtgärder

Årstaviken är starkt påverkad av mänsklig aktivitet, menar miljöförvaltningen. Nu har en rad åtgärder föreslagits för att förbättra miljön för djur och växter som lever i sjön.

  • Publicerad 11:45, 17 sep 2019

En utredning har genomförts i Årstaviken, Riddarfjärden och Ulvsundasjön visar att de tre sjöarna är ”starkt påverkade av långvarig mänsklig aktivitet”. Det innebär att miljön för vattenlevande växter och djur försämrats.

Miljöförvaltningen vill nu vidta åtgärder för att säkerställa att de vattenlevande varelser som finns i Årstaviken får en bättre levnadsmiljö.

Hastighetsbegränsning av båttrafik

För att få bukt med problemet föreslår nu miljöförvaltningen att grundområden i anslutning till Årsta holmar och Årstaviken ska få utökat skydd. Förbud mot muddring, inrättande av hastighetsbegränsning för båttrafik norr om Årsta holmar och att återplantera träd längs med vikens stränder är andra åtgärder som lyfts fram.

Ska nå god miljökvalitet till 2027

2015 beslutade staden att ta fram en handlingsplan för att nå miljökvalitetsnormerna, god ekologisk och kemisk status, i stadens vattenförekomster senast till år 2027. Då beslutades det också att lokala handlingsplaner ska tas fram för stadens alla vattenförekomster, vilket innefattar bland annat sjöar och grundvatten.