Årstaket för utsläpp spräckt redan i april

Under sju dygn på ett helt år får utsläppen av kväveoxid vara högre än utsläppsmålet. Men fyra månader in på året har gränsvärdet redan passerats under 16 dygn – bara på Essingeleden. Ett klart misslyckande.

  • Publicerad 17:28, 13 maj 2018

Stockholms stad kommer inte att uppfylla sitt utsläppsmål av kvävedioxid. Det står klart bara fyra månader in på 2018.

I slutet av april visade mätningar att utsläppsnivåerna redan varit över det tillåtna gränsvärdet under 16 dygn på Essingeleden. Det visar miljöförvaltningens rapport för januari till april.

Och fler gator ligger redan på gränsen. Vid Hornsgatan och Sveavägen har dygnsvärdena varit över det tillåtna gränsvärdet sex gånger fram till den 30 april.

Målet är att gränsvärdet på en plats bara får passeras under sju dygn – på ett helt år.

Lösningen: Miljözoner

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är bekymrad över värdena.

– Gränserna är ju satta för att se till att vi ger stockholmarna en bra och hälsosam luftkvalité.

Han säger att staden tidigare inte haft tillräckliga hjälpmedel för att komma till bukt med problemet, men att de omtalade miljözonerna som nu kan bli verklighet 2020 är ett första ordentligt redskap.

– Miljözonerna är nästa steg för att lösa det här, säger Daniel Helldén.

Sänker medellivslängden

Kvävedioxid har sin grund i utsläppen av kväveoxid som främst dieselfordon står för. Något som gör att hårdare regler ska gälla för dieselfordon i de planerade miljözonerna.

Enligt forskningen har utsläppen dokumenterad påverkan på luftkvalitén och medför även hälsoproblem för människor som vistas i utsläppstäta områden.

Främst påverkas hjärta och kärl samt luftvägar och enligt Tom Bellander – som forskar om luftföroreningar på Karolinska institutet – minskar medellivslängden på befolkningen i Stockholm med sex månader på grund av luftföroreningar.

– Det låter inte så mycket, men det är mer än vad till exempel bilolyckor påverkar medellivslängden, säger han.

Det finns även mindre belagda negativa hälsoeffekter. Exempelvis påverkan på graviditeter och hjärnans åldrande.