Den så kallade aktivitetsbryggan som planeras på Årstafältet. Foto: White Arkitekter

Årstafältet överklagas vidare till Miljööverdomstolen

Detaljplanen för Årstafältet överklagas ett varv till. Nätverket Årstafältet ger sig inte, nu ligger ärendet hos Miljööverdomstolen.

  • Publicerad 12:46, 27 mar 2017

Nätverket Årstafältet vägrar acceptera att det byggs på Årstafältet. Efter att miljödomstolen avslog deras överklagan och gav staden rätt, driver de nu saken vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Enligt handläggare på Miljööverdomstolen kan hela processen där ta upp till ett år. Först fattas beslut om prövningstillstånd och det tar cirka två månader. Väljer domstolen att pröva ärendet tar den handläggningen nio månader upp till ett år innan det finns en dom klar.  

1000 bostäder försenas

Det handlar om etapp 1 av byggandet av Årstafältet, som motsvarar cirka 1 000 bostäder och anläggandet av den nya parken. Nätverket ska tidigare ha skickat med 6 669 namn i sin överklagan till länsstyrelsen. De kräver att fältet behålls och görs om till en landskapspark.

Staden avvaktar nu beslutet om prövningstillstånd.

– Om de väljer att pröva ärendet måste vi titta på skälen till att de tar upp det och sedan avgöra om det är värt att ändå påbörja markarbeten, sådant som inte kräver planstöd, säger Mattias Nilsson, projektledare för Årstafältet.

Ett års fördröjning

Risken med det är att domstolen kan ge de klagande rätt, i så fall kan arbetet vara förgäves, tillägger han.    

– I de flesta projekt inväntar staden domen och det kan i så fall få konsekvenser, att hela projektet fördröjs ytterligare ett år.

Nätverket Årstafältet säger till tidningen att de tror att de kan vinna mot staden.  

- Självklart tror vi att vi kan vinna, annars hade vi inte överklagat vidare. Staden bygger bort en viktig grön infrastruktur som för alltid är borta sedan om de exploaterar Årstafältet, säger en talesperson för nätverket.

De rådgör just nu med en jurist om det är värt att dra ärendet även via Europadomstolen.   

LÄS ÄVEN Domstol ger bygget på Årstafältet tummen upp