Årstafältet får 11 kilometer cykelbana

Bygget av den nya stadsdelen på Årstafältet som ska rymma 6 000 lägenheter är igång. Det kommer också att anläggas 11 kilometer cykelväg. Ambitionen är att det ska bli en ”cykelvänlig stadsdel”.

  • Publicerad 16:01, 20 jun 2018

Den 26 maj togs det första spadtaget till Årstafältet. Det kommer att bli en helt ny stadsdelen med 6 000 lägenheter för 15 000 invånare, en stor park, skolor och förskolor.

Ambitionen är även att det ska bli en cykelstadsdel.

– Vi har redan från första början haft som mål att Årstafältet ska bli en cykelstadsdel – inte bara för pendlare utan även för skolbarn och rekreation, säger Carolina Stenbeck, trafikplanerare Tyréns, i ett pressmeddelande.

Det innbeör att det anläggs 11 kilometer cykelbanor och att både huvud- och lokalgator är anpassade till cykeltrafik. I varje kvarter ersätts viss bilparkering med cykelparkering.

Tyréns har även gjort en ovanligt omfattande utredning av hur man tar sig till och från området med cykel.

– Vi har pekat ut brister i förbindelserna till strategiska målpunkter och vilka åtgärder som är nödvändiga för att cykeltrafiken ska fungera bättre, säger carolina Stenbeck i pressmeddelandet.