Sopberget från i somras är borta – men sopproblemet är inte löst. Foto: Stefan Källstigen

Årsta partihallar ska utvecklas – och soporna bort

Årsta partihallar är ett av tio prioriterade företagsområden i Stockholm. Men sopdumpningen är områdets största utmaning. – Jag tror att det är ”rough and tough” som gäller här ute, säger Jonas Nilsson, som representerar fastighetsägarna.

  • Publicerad 10:59, 7 sep 2018

Allt fler industriområden försvinner i Stockholm och ersätts med bostäder. Men staden har utsett tio prioriterade företagsområden som ska vara kvar och utvecklas – Årsta partihallar är ett av dem. Partihallsområdet är också det företagsområde som ska utvecklas först.

– Vi har akuta problem som vi måste hitta lösningar på och det kan vi göra bättre om vi samverkar, säger Magnus Thulin, Invest Stockholm AB.

En av de största utmaningarna är sopdumpningen. Mitt i söderort har flera gånger berättat om sopbergen som växer i området.

I somras växte ett gigantiskt berg där råttorna spring fritt i värmen. Fastighetsägaren Jernhusen har ingen verksamhet i området, men forslade till slut bort soporna, satte upp kameror och stängslade in området.

– Det blev mycket bättre på den ytan som vi kan styra över. Avspärrningen och kameraövervakningen fungerar, säger Cecilia Granath presstalesperson på Jernhusen.

Här var ett stort sopberg i somras. Området är nu instängslat och kameraövervakat.

Fortfarande sopor direkt på marken

Men problemet är inte ur världen. I utkanterna av området ligger fortfarande driver av sopor.

– Det här har vuxit sedan de stängslade in det andra området. Får det ligga ett halvår tar det väl upp hela parkeringen. De borde sätta upp en container som folk kan slänga i, säger Kent Sjöberg som arbetar i området.

Kent Sjöberg ser den här skräphögen växa varje morgon som han går till jobbet.

Sopdumpningen är ett komplext problem. Dels finns det flera markägare i området – privata fastighetsägare, exploateringskontoret och trafikkontoret – som alla ansvarar för sin del. Dels är det i huvudsak företagare som dumpar sina sopor i området, och de ska betala för sitt avfall.

– Man borde se över reglerna. Det har blivit väldigt dyrt och det är höga krav på sortering. Om man underlättar för företagarna att göra sig av med soporna skulle incitamentet att dumpa här minska. Sedan måste man jobba med attityder, men det är ett långsiktigt arbete, säger Jonas Nilsson, ordförande i samarbetsnämnden, fastighetsägarnas organisation i området.

Jonas Nilsson, som representerar fastighetsägarna i området, vill att polisen ska prioritera sopdumpningen.

Lågprioriterat av polisen

Kortsiktigt torr Joans Nilsson att det behövs om ökad polisiär närvaro.

Polisen prioriterar inte det här, det är inget grovt brott. Men jag menar att eftersom det sker systematiskt leder det till en spiral med annan brottslighet.

Jonas Nilsson, fastighetsägare i området

– Jag tror att det är ”rough and tough” som gäller här ute. Om polisen spanade och och kunde gripa några tror jag att det skulle sprida sig. Men polisen prioriterar inte det här. det är inget grovt brott. Men jag menar att eftersom det sker systematiskt leder det till en spiral med annan brottslighet, säger Jonas Nilsson.

Kameror och ordningsvakter har diskuterats. Den nya kameralagen som trädde i kraft första augusti underlättar för fastighetsägarna att sätta upp kameror på sin mark. Men staden måste ansöka om polistillstånd.

– Ordningsvakter har inte rätt att ingripa. Det här är inte ett brott mot ordningslagen, utan miljöbrott, säger Jonas Nilsson.

 Vi måste sluta skylla på varandra och arbeta tillsammans.

Pierre Persson, stadsdelsförvaltningen

Staden försöker nu dra igång en grupp med fastighetsägare, exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsdelen för att samverka kring sopproblemen

– Vi måste sluta skylla på varandra och arbeta tillsammans, säger Pierre Persson, på stadsdelsförvaltningen.