Byggs om. Årstaborna hänvisas till andra bibliotek under renoveringen, men staden kommer också ordna andra aktiviteter för invånarna under tiden. Foto: Stockholms stad.

Årsta bibliotek byggs om

Årsta bibliotek har stängt för renovering. Det öppnar igen nästa vår. Målet är ett modernare bibliotek med en skaparverkstad, en större barnavdelning och plats för filmvisning.

  • Publicerad 07:56, 17 maj 2021

– Årstaborna ska få ett bibliotek som känns nytt och modernt. Vi tar hjälp av en antikvarie för att bevara det kulturhistoriska värdet, säger Jonas Naddebo (C), kulturborgarråd.

Bibioteket stängde den 1 maj och öppnar någon gång nästa vår. Det nya biblioteket kommer få en större barnavdelning som är indelad i zooner för olika åldrar.

Kommer det finnas lekutrymme för små barn som inte kan vara helt tysta?

– Barnavdelningen ska bli mer inbjudande och lekfull. Det kommer finns delar där det låter mer, säger Jonas Naddebo.

Det nya biblioteket ska få en ramp för att öka tillgängligheten. Det kommer även finnas plats för att titta på film, ha sagostunder och bokcirklar. Delar av lokalerna, där det blir en skaparverkstad, ska delas med kulturskolan.

Ska bli tryggare

Jonas Naddebo framhåller även trygghetsaspekten när biblioteket renoveras. Detta med anledning av de undersökningar som presenterats de senaste åren med uppgifter om att våld och hot förekommer på landets bibliotek, om än inte specifikt i Årsta.

– Det kan handla om hur bibliotekarierna syns och hur de kan hålla uppsikt, om att sänka bokhyllor och inte skapa skymda hörn, säger han.

Under renoveringen kommer barnens bokbuss besöka Årsta regelbundet. Biblioteken ska även jobba aktivt mot Årstas förskolor och barnfamiljer kommer bjudas in till Östberga bibliotek för aktiviteter.