Arne Johansson kan själv inte kontakta sin förvaltare om han är i behov av pengar. Mobilen saknar operatör. Foto: Ida Leveby Andersson

Arnes pengar tvångsförvaltas – saknar möbler och kläder

Arne Johansson beskriver livet som ett fängelse. Sedan en förvaltare tagit över ekonomin tvingas 74-åringen panta burkar för att fika med grannarna på Tunets serviceboende på Råckstavägen. Förvaltaren har anmälts flera gånger men får fortsätta. – Jag har inte ens pengar till tuggummi, säger han.

  • Publicerad 05:20, 18 dec 2019

Arne Johansson sitter ensam i sin nästintill tomma lägenhet på Tunets servicehus. Det kostar 20 kronor per dag att dricka kaffe med grannarna, pengar som han säger att han inte har.

Hemmet är tomt. Det finns varken möbler, gardiner, mattor eller en uppsättning med köksporslin. Inga adventsstjärnor eller julgran, trots att julafton stundar om en knapp vecka.

Telefonen har ingen operatör och Arne Johansson säger att han inte har pengar till att ens köpa tuggummi, än mindre till färdtjänst trots att hans ben endast bär korta sträckor med rollator. Dessutom saknar han varma kläder och skor att gå ut i kylan med. Hans gråa strumpor är fulla med hål. För att slippa frysa har han fått en vinterjacka av en grannes anhörig.

– Mitt liv är som ett fängelse. Hon, min förvaltare, bestämmer allt. Till och med vad jag får äta, säger han.

”Nu har jag ingenting”

2016 utsåg överförmyndarnämnden i Vällingby en tvångsförvaltare till Arne Johansson, som vid tiden inte ansågs kunna sköta sin diabetes på grund av alkoholproblem. Beslutet innebar att han inte längre fick ha hand om sin egen ekonomi eller ingå juridiska avtal. Allt skulle från och med då hanteras av förvaltaren. Kort därefter började problemen, säger Arne Johansson.

– Jag märkte direkt att det inte skulle fungera. Nu har jag ingenting. Jag skulle gärna vilja ha gardiner och mattor här hemma.

Sedan i våras har Arne Johansson bott på Tunets servicehus. Campingstolen fick han av en granne att använda som fåtölj till tv:n. Foto: Ida Leveby Andersson.

2018 ansökte Arne Johansson om att få byta förvaltare på grund av att han inte fick några fickpengar, men överförmyndarnämnden sa nej utan att ha pratat med honom, eller besökt honom. I avslaget hävdade Arne Johanssons förvaltare att han har en missbrukarproblematik och att alla pengar skulle gå till spel. Detta trots att den ursprungliga anledningen till förvaltarskapet till största delen berodde på Arne Johanssons diabetes.

I november 2019 anmäldes förvaltaren av en granne för att ha misskött sitt uppdrag. Enligt anmälan lever Arne Johansson ”i stor misär vad gäller mat, kläder och livets nödtorft”. Anmälan avslogs. Inte heller denna gång tog någon från överförmyndarnämnden kontakt.

– De har bara avskrivit detta. Jag har ingen att vända mig till längre, säger han.

Svårt att hitta förvaltare

Martin Ängeby (L), ordförande för överförmyndarnämnden, säger att det är svårt att hitta personer som vill ta sig an uppdrag som förvaltare när ”granskningen blir mer och mer omfattande”. 

– Det svenska systemet bygger på frivillighet, och det är svårt att hitta tillräckligt många som vill. 


Arnes berättelse berör – nu rycker läsarna ut för att hjälpa

Efter larmet om misären – här sluter grannarna upp för Arne

Fakta

Förvaltare tar över ekonomin

  • En förvaltare får samhällets förtroende att sköta en annan människas ekonomi och liv och ska, enligt lagen, vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”.
  • Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp, till exempel när någon kan fara illa på grund av sitt eget handlande. 
  • En förvaltare har rätt att ensam bestämma utan samtycke. Förvaltaren kan helt ta över och föra huvudmannens – den förvaltade personens – talan mot hans eller hennes vilja.
  • Det är förvaltarens ansvar att se till att pengarna räcker till och även söka möjliga bidrag om de inte gör det.
  • Den som har förvaltare blir däremot inte omyndigförklarad. Personen har kvar vissa rättigheter som att rösta i allmänna val, ingå anställningsavtal, gifta sig, skriva testamente och bestämma om behandling inom sjukvården. 
  • I Stockholm får en förvaltare ha högst 20 uppdrag.
Källa: Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
Visa merVisa mindre

Förekommer i flera anmälningar

Lokaltidningen Mitt i:s granskning visar att Arne Johanssons förvaltare har fått flera anmälningar gällande sina övriga uppdrag som förvaltare eller god man de senaste åren.  

I en anmälan, som gått via överförmyndarnämnden till Södertörns tingsrätt, står att en kvinna förlorat insyn i sin ekonomi sedan förvaltaren tagit över och att hon saknat möjlighet att själv kontakta förvaltaren. Det har även funnits synpunkter på förvaltarens brister i bemötande.

Som svar påstod förvaltaren att kvinnan hade ”betydande svårigheter att kontrollera sina impulser och tvångsmässiga beteende”. Någon utredning om hur kvinnans skulder uppstått eller hur gamla de var gjordes inte. Inte heller i övrigt fanns någon utredning om kvinnans problem att hantera sin ekonomi. Tingsrätten upphävde i det här fallet förvaltarskapet.

I en annan anmälan har en anhörig framfört klagomål på för lite fickpengar, samt på brister i bemötande.

När Lokaltidningen Mitt i ringer upp förvaltaren för en kommentar hänvisar hon alla klagomål till överförmyndarnämnden.

– Jag är väldigt noggrann med mina uppdrag och jag vet vad jag gör, men det finns alltid utomstående som inte har insikt och inte förstår, säger hon.

Har de som du förvaltar möbler och fickpengar? Har de en dräglig tillvaro?

– Jag kan inte gå in på enskilda ärenden. Men de har alla en dräglig tillvaro. De lever dock efter sina egna förutsättningar, säger hon.

Det finns kritik mot att du inte ger dem du företräder insyn i sin ekonomi? 

– Som förvaltare behöver jag inte diskutera ekonomi med huvudmännen överhuvudtaget, säger hon.

Säljer matlådor för att få pengar

Förutom att panta brukar säljer Arne Johansson sina gamla matlådor som han får av hemtjänsten. Foto: Ida Leveby Andersson.

Arne Johansson ska ansöka om att få förvaltarskapet avslutat och hoppas få rätt och därmed få tillgång till sina pensionspengar. Efter ett helt arbetsliv finns de, menar han. Tills dess pantar han burkar för att få lite att röra sig med. Dessutom diskar han matlådorna som han får via hemtjänsten och säljer vidare för 25 öre styck till en företagare i Vällingby.

– Det är ett måste. Av min förvaltare får jag inte ett öre, säger han.