Foto: Anna Z Ek

”Arge snickaren” i bråk med Värmdö

Tv-personligheten Anders ”Arga snickaren” Öfvergård har fått problem efter att bland annat ha byggt en bastuflotte och brygga på tomten i Värmdö. Kommunen menar att bygglov saknas och att allt måste bort. – De har fel, säger Anders Öfvergård.

  • Publicerad 18:33, 20 sep 2015

I juni förra året tog bygg- och miljöavdelningen på Värmdö kommun emot ett klagomål om att olovliga åtgärder skulle ha utförts på Anders Öfvergårds fastighet.

När kommunens inspektörer kom på besök slog de fast att Värmdöbon, mer känd som ”Arga snickaren” i kanal 5:s program, låtit bygga en bastu, ett bryggdäck, ett plank och båtuppdragningsramper utan bygglov.

I mars i år inkom Anders Öfvergråd med en ansökan om strandskyddsdispens, men nu har bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat att avslå den.

Dessutom kräver nämnden att bastun, bryggan, ramper och plank måste bort inom tre månader – annars väntar vite på 105 000 kronor.

Anders Öfvergård håller dock inte med. Han menar att han har en tomt med servitut på rätt till brygga.

– De har gett avslag på min ansökan, men jag tycker att de har fel. Det har funnits en brygga på fastig­heten sedan 1944. Då behövs inte lov, säger han.

Han har tidigare uppgett att han kan tänka sig att sänka planket och att båtramperna inte är permanenta.

Vad gäller bastun råder dock rejält delade meningar.

Medan Anders Öfvergård anser att träkonstruktionen är en båt menar kommunen att bastun är just en bastubyggnad. I beslutet skriver nämnden att ”Det rör sig om en konstruktion som till sin utformning helt och hållet har karaktär av en byggnad”.

Anders Öfvergård ska överklaga nämndens beslut till länsstyrelsen. Särskilt är det diskussionen om bastubyggnaden som upprör honom.

– Jag står fast vid att jag tycker att det är en båt, en bastubåt. Nu har jag några veckor på mig att överklaga och det tänker jag också göra, säger han.

Anders Öfvergård.