Årets pedagog på Lidingö utsedd

Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse till bästa pedagog och bästa arbetslag 2020 har delats ut vid ett digitalt firande.

  • Publicerad 05:10, 14 jan 2021

Titeln Årets pedagog 2020 fick Malin Engelbrecht, lärare i Käppala skola för sitt "professionella och utforskande förhållningssätt en aldrig sinande lust att utveckla sin egen undervisning" ofta utifrån aktuell forskning.

Årets arbetslag blev socialpedagogerna Mohammed Kadirzada och Shubha Anbratt i Bodals skola för sitt trygghetsskapande arbete "både i korridorer och klassrum under skoldagen och på nätet på fritiden".

Vid det virtuella firandet fick de blommor, diplom och en check på 15 000 kronor per kategori.

Citaten kommer från utbildningsnämndens motiveringar.