Arena i Hamra oavsett OS – Östlin i brev till OS-presidenten

Botkyrka kommun kommer att ställa upp och jobba för OS-tävlingar i Tullinge. Det lovar kommunens högsta politiker Ebba Östlin i ett brev till Internationella olympiska kommitéens (IOK) president. I ett mejl till Mitt i skriver Socialdemokraterna att kommunen ska bygga en idrottsarena här oberoende av OS.

  • Publicerad 09:00, 22 jun 2019

På måndag avgörs om Stockholm eller Milano får arrangera vinter-OS 2026. Sveriges Olympiska Kommité har utsett Hamra i Tullinge som platsen för tävlingar i längdskidor och skidskytte.

Kommunalrådets brev till OS-presidenten

Och Botkyrka kommun kommer att ställa upp. Det framgår av ett brev till IOK:s president Thomas Bach där kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) utlovar stöd att planera för och genomföra ett OS. Hon skriver att Hamra kan leverera en ”världsklassig upplevelse” för alla inblandade.

The city of Botkyrka stands ready to partner

Ebba Östlin i brev till OS-preidenten i Lausanne

I brevet skriver Ebba Östlin att hon är ”entusiastisk” och att Sveriges OS-ansökan samspelar väl med kommunens långsiktiga planer.

Det här har inte lyfts till ytan

Tullingepartiets ledare Anders Thorén

Idrottsarena i alla fall

”Kommunen har för avsikt att bygga en idrottsarena i Hamra, oberoende av OS. Det är en regional satsning som speglar det regionala behovet av idrottsarenor.” skriver Socialdemokraterna i ett mejl till Mitt i och berättar att planen har Mittenmajoritetens stöd.

Hamra i Tullinge. Tullingebon Johan Faskunger letade efter plats till en regional skidarena för Stockholmsområdet på uppdrag av Stockholms skidförbund. Hans förslag plockades sedan upp i svenska OS-förslaget. Foto: Pekka Pääkkö

Inget ekonomiskt stöd

Ebba Östlin skriver till OS-presidenten Bach i Lausanne att hon garanterar att OS-tävlingarna i Hamra i Tullinge kommer att få stöd från kommunen, inom ramen för vad som är tillåtet för en kommun. Några löften om ekonomiskt stöd finns inte i brevet till presidenten.


Utdrag ur Ebba Östlins brev till OS-presidenten Thomas Bach i Schweiz.


”Vi kommer inte vara medfinansiärer till OS, utan den byggnation eller ytterligare investeringar som krävs för att arenan i Hamra håller OS-nivå får OS stå för. Vår arena kommer byggas för nuvarande och kommande Botkyrkabor samt övriga Stockholmare och kommer byggas med fokus på hållbar och långsiktig kvalité.” skriver Socialdemokraterna i ett mejl till Mitt i.

Östlin hade bråttom

Brevet till IOK:s president gick iväg den 10 april. Med hänvisning till att det var bråttom skrev Ebba Östlin det stöttande brevet utan att beslut fattades i kommunstyrelsen.

Tullingepartiet: ”Det här skulle ge debatt”

Informationen om att stödbrevet fanns med bland delegationsärendena på kommunstyrelsen i maj.

– Det här är av sådan dignitet att det borde beslutats av kommunfullmäktige. Det här skulle ge debatt. Det här har inte lyfts till ytan, menar Tullingepartiets Anders Thorén.

Var tänds OS-elden 2026. Stockholm eller Milano? På måndag kväll kommer svaret. Foto: Most Photos.

Moderaternas topp kände till

Moderaternas Stina Lundgren berättar att hon har kunskap om kommunens stöd.

– Jag har fört en dialog med Ebba Östlin om det. Jag personligen stöttar planerna på OS i Botkyrka, men Moderaterna i Botkyrka har inte fattat något beslut i frågan.

I kontakt med De Laval

Kommunen har kontakt med De Laval som äger marken vid grustäkten.

– Men ärligt talat har vi inte lagt ner så många arbetstimmar på detta ännu, säger Lars Olson som är planeringschef på Botkyrka kommun.

Miljöriskerna i Hamra

IOK har påpekat att det finns miljörisker vad gäller Hamra.

– Det är något alla är medvetna kring och spelreglerna för området är glasklara. Man får inte vidta åtgärder som påverkar grundvattnet negativt här, säger Lars Olson som är planeringschef på Botkyrka kommun.