Arbetsmiljöverket kritiserar Haninges omsorg

Rapportering av tillbud och olyckor inom Haninge kommuns omsorg sköts inte som den ska. Inte heller har chefer och arbetsledare den kompetens i arbetsmiljöarbete som krävs. Det slår Arbetsmiljöverket fast efter ett besök i kommunen.

  • Publicerad 11:51, 2 aug 2019

Arbetsmiljöverket besökte Haninge den 18 juni och närmare bestämt tre arbetsställen för vård och omsorgsboenden och ordinärt boende, liksom hemtjänsten.

Myndigheten fann att en del fungerade bra, men att det fanns brister. Bland annat brast det systematiska arbetsmiljöarbetet, som att säkerställa kunskaper och kompetens inom arbetsmiljöområdet för chefer, arbetsledare och andra med arbetsmiljöuppgifter.

Likaså fanns det brister i rapporteringen och utredningar av tillbud och olyckor.

Oeniga om kritikens allvar

Politikerna i Haninge har olika syn på hur allvarligt kommunen ska se på kritiken.

Kristdemokraterna som är ett av de styrande majoritetspartierna i Haninge, tycker att Arbetsmiljöverkets rapport visar att kommunen ”fokuserar” på rätt saker men att en del rutiner behöver skärpas. Vänsterpartiet, ett av oppositionspartierna, ser kritiken som allvarlig.

Patrik Olofsson, Vänsterpartiet:.

– Den leder till att Haninge kommun framstår som en oattraktiv arbetsgivare som kommer tappa kompetent personal och tappa kvalité i omsorgen. Ytterst kan bristerna leda till att anställda blir sjuka eller att omvårdnaden av våra äldre brister.

Olofsson tror att kritiken kan få följder:

– Arbetsmiljöverkets uppgift är ju primärt att skydda arbetstagarna, men det är inte ett dugg förvånande om delar av detta kommer gå vidare till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att skydda de boende.

”Fokuserar på rätt saker”

Martin Strömvall (KD), är ordförande i äldrenämnden i Haninge:

– Jag tycker att det som visas i Arbetsmiljöverkets rapport är att vi ändå fokuserar på rätt saker men behöver en del rutiner som behöver skärpas upp, för att leva upp till Arbetsmiljöverkets krav.

Strömvall säger att ingen av de boende har drabbats på grund av bristerna som framkommit.

– Den kritik som riktas mot äldreförvaltningen har inte i någon grad påverkat våra boende, vilket är bra.

Vad tänker ni göra nu?

– Övergripande när det gäller arbetsmiljö, så finns det rutiner som kommunen behöver förtydliga, till exempel det systematiska arbetsmiljöarbetet, att fördela arbetet bättre och att säkerställa att personalen har rätt kompetens inom just arbetsmiljöområdet.

Senast den 8 november ska Haninge kommun lämna svar till Arbetsmiljöverket på vad kommunen tänker göra för att åtgärda bristerna.