I Enskede stod arbetslösheten stilla – i Skärholmen ökade den mest i Stockholm. Foto: Mitt i Stockholm

Arbetslösheten ökade i 11 av 14 stadsdelar

Den öppna arbetslösheten ökade i 11 av Stockholms 14 stadsdelar under 2017. Störst var ökningen i Skärholmen, visar en ny rapport.

  • Publicerad 09:57, 23 mar 2018

I oktober 2017 låg den öppna arbetslösheten i Skärholmens stadsdel på 5,8 procent. Det är en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med oktober 2016.

Ökningen är den högsta i hela Stockholms stad, men trenden är liknande i många andra stadsdelar. I 11 av Stockholms 14 stadsdelar ökade den öppna arbetslösheten under 2017. Det innebär ett brott jämfört med perioden 2013–2016 då andelen öppet arbetslösa minskade i de flesta stadsdelar.

Det är framför allt unga utan gymnasieutbildning och utrikesfödda

Lotta Edholm (L), oppositionsråd

Att ökningen  sker i en högkonjunktur är oroväckande, anser Liberalerna i en kommentar till rapporten ”Arbetssökande i stadsdelsområden 2017”, gjord av Sweco Society.

– Det är framför allt unga utan gymnasieutbildning och utrikesfödda som har svårt att komma in på Stockholms arbetsmarknad, konstaterar oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L) som förespråkar så kallade inträdesjobb med lägre lön och chans till utbildning på jobbet.

Stora klyftor i staden

Klyftorna i staden är stora. Högst var den öppna arbetslösheten i Rinkeby-Kista (7,1 procent). Tvåa låg Spånga-Tensta med 5,9 procent. Trea låg alltså Skärholmen med 5,8 procent. Lägst var den öppna arbetslösheten i Östermalm (1,7 procent), följt av Kungsholmen (1,6 procent) och Norrmalm (1,7 procent). Snittet i staden var 3 procent,

De tre stadsdelar där den öppna arbetslösheten inte ökade var Kungsholmen, Östermalm och Enskede-Årsta-Vantör. Där låg den stilla.

Ökning att vänta

Med öppet arbetslös menas en person som saknar arbete och söker arbete och står till arbetsmarknadens direkta förfogande.

Underlaget till rapporten är främst en bearbetning av Arbetsförmedlingens arbetssökandestatistik, gjord av SCB. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten i Stockholms län kommer att öka något under 2018. Orsaken är framför allt nyanlända som skrivs in i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.