Antalet arbetslösa har minskat i Stockholms län. Samtidigt ökar antalet sysselsatta. Foto: Mostphotos

Arbetslösheten minskar i Stockholms län

Antalet arbetslösa ur den arbetsföra befolkningen har minskat med knappt 11 procent i länet jämfört med i fjol. Det visar de senaste siffrorna från SCB.

  • Publicerad 04:03, 5 sep 2018

Siffrorna är hämtade från andra kvartalet i år, alltså april till och med juni, och omfattar alla invånare mellan 15 och 74 år.

Jämfört med samma period förra året är antalet arbetslösa – av den arbetsföra befolkningen i Stockholm län – 9 500 personer färre. En minskning med knappt 11 procent.

Andelen arbetslösa av den totala arbetskraften är nu 5,9 procent. En minskning på nästan en procentenhet från fjolåret då 6,8 procent av den totala arbetskraften var arbetslös.

Totalt är 79 700 av den arbetsföra befolkningen i länet utan jobb.

Fasta anställningar ökar

Andelen sysselsatta av den arbetsföra befolkningen har samtidigt ökat sex procentenheter och ligger nu på 73 procent.

Av de knappt 1,3 miljoner sysselsatta i länet är nästan 75 procent fast anställda. En ökning på nästan en procentenhet från i fjol.

Samtidigt är andelen med tidsbegränsad anställning i princip den samma som i fjol. Den har minskat från 14,7 procent till 14,4 procent.