I Rinkeby går arbetslösheten ner, likt i resten av stan. Foto: Mostphotos

Arbetslösheten minskar bland unga i Rinkeby

Den starka konjunkturen pressar ner arbetslöshetssiffrorna. I Rinkeby och Kista har arbetslösheten bland unga sjunkit de senaste åren men det är fortfarande stora skillnader mellan stadsdelarna.

  • Publicerad 17:12, 14 feb 2017

I Rinkeby och Kista sjunker arbetslösheten hos unga, det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. I januari 2014 var andelen unga arbetslösa i Rinkeby-Kista stadsdelsområde över 10 procent – i december 2016 låg motsvarande siffra på drygt sju procent. Det innebär en minskning med över trettio procent.

– Det handlar framförallt om den positiva konjunkturen men också en aktiv arbetsmarknadspolitik, säger Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknadsborgarråd.

Från Arbetsförmedlingens håll pekar man framförallt på den starka konjunkturen som en orsak till att arbetslösheten sjunker.


Läs mer: Så får du jobb i Stockholm


Stora skillnader inom Stockholm

Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknadsborgarråd.

I hela Stockholm har ungdomsarbetslösheten gått ner från 5,6 procent till 3,4 procent. Men trots att arbetslösheten bland unga sjunker i Rinkeby-Kista (7,2 procent) är siffrorna betydligt högre än i resterande Stockholm. I innerstan är siffran omkring 1,5 procent och i Enskede-Årsta-Vantör på omkring 4,4 procent.

– De socioekonomiska förutsättningarna spelar stor roll. Den stora orsaken till att de här områdena sticker ut är på grund av att många unga inte går ut gymnasiet, säger Emilia Bjuggren.

Hur får man unga som inte har en färdig gymnasieutbildning i arbete?

– Med en gymnasieutbildning så får man i princip ett jobb i Stockholm idag. Därför satsar vi bland annat på komvux och att de som är behöriga också får komma in. Regeringens ungdomskontrakt som ger unga försörjning under tiden man läser in sin gymnasieplan, leder också till att fler får stöd och hjälp.

Söka upp arbetslösa

Men alla unga arbetslösa syns inte statistiken, de som inte har skrivit in sig som arbetssökande är en annan grupp som staden försöker nå.

– För att nå dem krävs ett uppsökande och motiverande arbete, som vi gör med stadens två nya jobbtorg som riktar sig helt mot ungdomar. De arbetar också tillsammans med stadsdelarnas fältassistenter och fritidsgårdar för att nå platser där man kan möta ungdomar.

Vågar inte satsa på unga

Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd.

Hos oppositionen menar man att arbetsgivare behöver incitament för att våga chansa på unga.

– Sverige är inne i en högkonjunktur och det påverkar arbetsmarknaden. Unga är de som först får gå när konjunkturen går ner och vi behöver rusta för sämre tider. Vi vill att man halverar arbetsgivaravgiften så att företag vågar satsa på unga som sällan har några referenser eller kontaktnät, säger Anna König Jerlmyr (M) oppositionsborgarråd.

När det gäller arbetslösheten hos unga i Rinkeby och Tensta delar Anna König Jerlmyr bilden av att utbildning är viktig.

– Vi måste se till att eleverna klarar kunskapsmålen så att de kan gå vidare till gymnasiet. Vi vill exempelvis satsa på förstelärare i de skolor som har störst behov samt erbjuda läxhjälp under sommarloven.

Satsa på komvux

Moderaterna anser också att man måste söka upp unga som varken pluggar eller studerar men också satsa på vuxenutbildningar.

– Vi vill att man förstärker komvux och på så vis kan ge människor en andra chans, då kan vi exempelvis få fler undersköterskor som arbetsmarknaden är i stort behov av.