Arbetslöshet bland unga i Järva ökar kraftigt, enligt teknikkoncernen Sweco. Foto: Anders Gustafsson

Arbetslösheten bland unga ökar kraftigt i Järva

I Järva ökar arbetslösheten kraftigt, enligt statistik som företaget Sweco tagit fram. Coronaepidemin är orsaken, enligt Stockholms stad.

  • Publicerad 05:00, 16 sep 2020

Arbetslösheten bland ungdomar, 18–24 år, ökar kraftigt i Stockholm.

Orsaken är coronaepidemin, enligt ett pressmeddelande från Karin Ernlund (C), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholm.

Sweco, en svenska koncern som består av ett antal teknikkonsultföretag, har bearbetat Arbetsförmedlingens statistik och presenterar arbetslösheten ned på stadsdelsnivå.

Bearbetad statistik

Sweco bygger siffrorna på antalet inskrivna på arbetsförmedlingen i åldersgruppen jämfört med befolkningens storlek i stadsdelen.

Enligt Sweco hade Järva redan innan pandemin bland den högsta ungdomsarbetslösheten i länet.

Under pandemin har arbetslösheten bland ungdomar ökat kraftigt. I stadsdelen Rinkeby-Kista låg arbetslösheten i juli på 11,09 procent, att jämföra med 5,70 procent samma månad 2019. I stadsdelen Spånga-Tensta var arbetslösheten bland unga 9,73 procent under juli, att jämföra med 5,08 procent samma månad i fjol.

”Större risk bli arbetslös”

I en kommentar i pressmeddelandet säger Karin Ernlund:

”Vissa grupper löper större risk att få långsiktiga problem att etablera sig på arbetsmarknaden även när arbetsmarknaden återhämtat sig. Unga med funktionsnedsättning, unga med utländsk bakgrund, och unga som saknar fullständiga gymnasiebetyg är i särskild riskzon.”

Enligt pressmeddelandet ska staden ge ”mer resurser” till stadens Jobbtorg och uppsökande insatser för att ungdomar ska få reda på vilken hjälp som finns. Det blir även fler utbildningsplatser på Komvux.

Karin Ernlund säger i pressmeddelandet att hon förväntar sig att regeringen bidrar genom skattelättnader för företag, ”uppluckrade regelverk” och ett förlängt omställningsstöd.

Kräver mer resurser

Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S), är inte imponerad över majoritetens insatser för att motverka effekterna av pandemin på ungdomsarbetslösheten.

”De försöker flytta runt resurser i staden och så säger man att det är en satsning. Men det stämmer inte, det handlar om en omfördelning. Vi menar att det måste skjutas till mer resurser.”

Wanngård välkomnar dock majoritetens satsning på Komvux, och säger att S även vill införa en 90-dagarsgaranti som innebär att unga ska ha arbete, praktik eller en utbildning inom 90 dagar.