Arbetet med utsatta områden sköts på framtiden

Handlingsplanen för utsatta områden är färdig, men bordlades ännu en gång. Oppositionen är kritisk till beslutet och menar att arbetet måste komma igång så fort som möjligt.

  • Publicerad 07:20, 8 nov 2018

Det blir ingen start för arbetet med den handlingsplan som finns upprättad för arbetet i Järfällas utsatta områden.

Planen har varit klar en tid och har redan bordlagts en gång, och nu ytterligare en gång under måndagens kommunstyrelsesammanträde då frågan bordlades till mars 2019.

”Handlingsförlamat” styre

Handlingsplanen ska göra det lättare för kommunen att aktivt arbeta för ökad trygghet och social hållbarhet i de områdena som utpekats som särskilt utsatta.

Just tryggheten i Järfälla är något som flera av allianspartierna inför valet angett som en särskilt viktig fråga.

Amanda Palmstierna, gruppledare för Miljöpartiet, är kritisk till att frågan bordlades.

– Det är väldigt olyckligt att arbetet skjuts upp ytterligare. I dagsläget känns Järfällas styre handlingsförlamat: man vill bordlägga, stoppa och senarelägga så mycket som möjligt. Det håller inte. Social hållbarhet och trygghet är frågor som behöver prioriteras i hela kommunen och inte minst i dessa utsatta områdena, säger hon.

Tar ett steg tillbaka

Emma Feldman (M) är kommunstyrelsens ordförande och påpekar att det inte var de som bordlade frågan förra gången. Den här gången bordlades den för att de vill ta ett steg tillbaka och tänka igenom saken.

– Vårt ingångsvärde är att det är jätteviktigt. Men vi måste också få lägga fram ett dokument som vi är trygga med och där vi känner att det är så här vi vill jobba, säger hon.

Frågan bordlades till kommunstyrelsens möte i mars, men kan enligt Emma Feldman tas upp tidigare än så.