Säga stopp. Love Lundgren, Fahima Roble och Lova Ledéus Johansson och resten av deras klasskompisar i 4a på Loviselundsskolan lär sig i programmet Agera tillsammans hur man i grupp kan visa civilkurage när någon far illa. Foto: Stefan Källstigen

Arbete mot våld på skolschemat i västerort

Att utmana könsnormer och prata om vad som är fel med mobbning, sexuella trakasserier och misshandel. Det får elever i västerort lära sig under en serie lektioner i mellanstadiet. Målet är att minska våld – genom att jobba förebyggande från en tidig ålder.

  • Publicerad 07:46, 23 maj 2022

Det är ganska svårt att bryta mönster

– Tjejen vill bara spela basket, men killarna håller fast i henne och tar på hennes kropp, säger Fahima Roble, 10.

Hon och klasskompisarna Love Lundgren och Lova Ledéus Johansson i klass 4a på Loviselundsskolan i Hässelby gård sitter med klassföreståndaren Josefine Lundquist.

Går igenom fall utifrån teckningar

De går igenom ett fall som klassen diskuterat tidigare under terminen, utifrån en tecknad bild som ligger på bordet.

– Tjejen kan säga stopp. Om de inte slutar kan hon ta hjälp av flera i grupp som säger stopp. Slutar ändå inte killarna kan man gå till närmaste vuxen, fortsätter Fahima.

Allt yngre barn dras in i kriminalitet och våldsamma miljöer. Gäng rekryterar allt längre ner i åldrarna. Det har det rapporterats om under de senaste åren.

För att förebygga våld och förhindra att unga dras in i kriminella miljöer jobbar flera av stadens skolor i dag med ett våldsförebyggande program redan i mellanstadiet, kallat Agera tillsammans. Loviselundsskolan är en av skolorna.

– Vi går igenom exempel på bland annat våld i nära relationer, könsnormer och mobbning, säger Josefine Lundquist.

I en fyra våningar hög våldspyramid får eleverna placera olika former av övergrepp och brott.

– Längst uppe har vi placerat mord, sedan sexuella övergrepp och hot, berättar Lova Ledéus Johansson.

Slagsmål vanligt

Utifrån exempel på olika hotfulla situationer får eleverna diskutera och försöka finna lösningar på hur den utsatta personen eller åskådarna kan agera. Josefine Lundquist har fått en utbildning och färdiga power points till sin hjälp. Hon höll den första lektionen för eleverna i januari.

Ute på fotbolls- och bandyplanerna på skolan blir situationerna tydliga. Pojkarna bestämmer, fickorna får ge sig. Slagsmål är vanligt, även efter att arbetet med Agera tillsammans kommit i gång, berättar Josefine Lundquist.

– Eleverna tar absolut med sig det de lär sig, men mycket sitter kvar i huvudet om hur de ska vara i skolan. Det är ganska svårt att bryta mönster. Många av eleverna vet vad de ska göra, men vågar inte alltid, säger hon.

Även andra klasser på skolan ska arbeta med programmet, men gör det inte i samma utsträckning som klass 4a.

– Ju fler delar av skolan som arbetar med det desto bättre blir det, säger Josefine Lundquist.

På Knutbyskolan i Rinkeby startade arbetet med Agera tillsammans i fjol.

Vårdnadshavare har bjudits in

Där har skolan bjudit in vårdnadshavare till flera träffar, där de också fått diskutera våld och normer.

– I början av arbetet fanns en viss skepsis, folk tänkte ”men mitt barn är ju inte våldsamt”, det var viktigt för oss att förklara och bemöta att Agera tillsammans mest handlar om att lära sig hantera vardagliga situationer på ett förebyggande sätt. Det har mottagits väldigt väl och det finns ett enormt engagemang bland föräldrarna nu, säger Il Zoo Kim Zung, kurator och kontaktperson för Agera tillsammans på Knutbyskolan.

Finns behov i västerort

Det är på skolorna i stadens utsatta områden som den här typen av lektioner behövs, menar hon.

– Det handlar inte bara om det som sker på skolan, utan även det som sker utanför, säger Josefine Lundquist.

Hon tror att satsningen kan göra skillnad.

– 60 minuter en gång i veckan är ganska lite jämfört med elevernas övriga tid. De kan absolut hjälpa till att förebygga. Men större insatser krävs. Lägger man ner tid och engagemang, och kanske kopplar in vårdnadshavare, så tror jag att vi kan få se förändringar på sikt.

MVP och Agera tillsammans

Mentorer i våldsprevention, MVP, används i högstadie- och gymnasieskolor runt om i Sverige och är effektutvärderat både här och utomlands. MVP har funnits i USA sedan 1993 och har anpassats och har sedan 2012 utvecklats till en svensk kontext av organisationen MÄN.

Målet med MVP är att skapa en systematik i skolans värdegrund, likabehandling och våldsförebyggande arbete. Tanken är att involvera hela skolan och tillsammans med elever lyfta frågor om våld och genusnormer.

Agera tillsammans är en åldersanpassning till mellanstadiet av MVP, där fokus ligger på att man ska reflektera kring och utmana stereotypa idéer om genusnormer, särskilt de normer som har en tydlig koppling till våld.

Eleverna lär sig att inget ingripande är för litet – alla kan göra något före, under och efter en situation där våld förekommer.

I den nya läroplanen som börjar gälla hösten 2022 ingår nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete som knyter an till MVP och Agera tillsammans.

Källa: mvpsverige.se och ageratillsammans.se

Visa merVisa mindre

Så många skolor ingår

Sedan 2015 erbjuder Stockholms stad högstadie- och gymnasieskolor i kommunen att delta i det våldsförebyggande programmet Mentorer i våldsprevention, MVP.

Under 2021 började skolor i Hässelby-Vällingby att arbeta med MVP och Agera tillsammans, som det mellanstadieanpassade programmet kallas.

Smedshagsskolan, Grimstaskolan, Trollbodaskolan, Loviselundsskolan och Vällingbyskolan är de skolor i stadsdelen som arbetar med programmet än så länge.

Till hösten finns arbetet med MVP och Agera tillsammans i 11 av 13 stadsdelsförvaltningar, i sammanlagt 32 skolor.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre