Samtal. Läraren Naima Yasin diskuterar olika sorters våld med eleverna. På bild Elisa Valentina Munoz, 5a, Suleiman Ibrahim, 5a, Sem Semerab, 5c. Foto: Stefan Källstigen

Arbete mot våld på skolschemat i Rinkeby

För att förebygga våld och förhindra att unga dras in i kriminella miljöer jobbar stadens skolor med våldsförebyggande program redan i mellanstadiet. Knutbyskolan i Rinkeby var först ut i Järva – och pedagogerna ser resultat.

  • Publicerad 16:52, 20 maj 2022

– Vad kan ni se för våld i den här bilden?

Det är eftermiddag på Knutbyskolan i Rinkeby, och läraren Michelle Parasiris håller upp en färgglad bild med ett motiv för några elever.

VALFRÅGAN: Så vill partierna förebygga våld bland unga

– Jag ser en kille som utövar fysiskt våld mot en annan kille, och alla som är runt omkring är åskådare, säger Suleiman Ibrahim, som går i 5a.

– Är de aktiva åskådare eller bara åskådare, tror ni?, frågar Michelle.

– Bara åskådare, eftersom de bara står där. Några hade kunnat gå och hämta en vuxen, medan de andra hade kunnat stanna kvar och säga stopp, och fråga hur killen mår och om han är skadad, säger Nehal Husseini, från 4a.

Diskussion. "Våld kan vara mer än bara slag. Vi får lära oss vad man inte ska göra mot folk, och vad folk inte får göra mot en. Och vi har lärt oss om våldspyramiden; det börjar med småsaker i botten, som hårda ord, men om man inte arbetar aktivt emot det så kan det leda till mord, som är toppen på pyramiden", berättar Elisa Valentina Munoz, i grått på bilden. Foto: Stefan Källstigen

Måste börja tidigt

På senare år har det rapporterats om att allt yngre barn dras in i kriminalitet och våldsamma miljöer, och att gäng rekryterar längre ner i åldrarna.

Stockholms stad erbjuder sedan 2015 högstadie- och gymnasieskolor att delta i det våldsförebyggande programmet Mentorer i våldsprevention, MVP (se faktaruta).

För ungefär ett år sedan blev de dåvarande fyrorna på Knutbyskolan den första klassen i Järva att arbeta med projektet Agera tillsammans. Ett liknande program, men riktat till mellanstadiet.

Bättre. Mycket av materialet går även ut på att reflektera kring normer och utmana stereotypa idéer. "Jag har faktiskt haft nytta av det hemma, jag har kunnat lära mina föräldrar om normer. Till exempel att killar också kan ha klänning på sig", säger Mehdi Gherras i 4a, i blå t-shirt. Foto: Stefan Källstigen

Lär sig om våld

Under en serie på 17 lektioner med färdigt metodmaterial får eleverna diskutera vad våld kan komma i för former, och lära sig hur man kan agera på ett bra sätt i samband med olika händelser.

Naima Yasin, klassföreståndare för 5a, säger att barnen har fått större insikt i vad som är rätt och fel, och att de blivit bättre på att säga till varandra sedan arbetet startade.

– Trots att vi mest jobbade med det förra året återkommer vi till begreppen de lärt sig och materialet nästan varje dag i olika situationer, det genomsyrar det mesta eftersom det är så viktigt i alla delar av vardagen. Man märker verkligen att eleverna har tagit det till sig.

Även kollegan Nagehan Pek, som har klass 5c, har märkt skillnad på sina elever.

– Det har skett en förändring i hur de ser på människor, de har en större acceptans för personer som sticker ut och inte följer normer. Just det här med små blickar och miner har de blivit så mycket bättre på, och att bjuda in till lek om någon är ensam.

Skillnad. Lärarna Nagehan Pek, Michelle Parasiris och Naima Yasin har alla märkt en förändring i attityd kring våld, hårda ord och normer sedan arbetet med Agera tillsammans startade på Knutbyskolan. Foto: Stefan Källstigen

Föräldrar har bjudits in

Även vårdnadshavare inkluderas i arbetet. I samarbete med Familjehuset i Rinkeby har skolan bjudit in till flera träffar, där föräldrar också får diskutera våld och normer, och hur man kan arbeta med det på hemmaplan.

– I början av arbetet fanns en viss skepsis, folk tänkte "men mitt barn är ju inte våldsamt", det var viktigt för oss att förklara och bemöta att Agera tillsammans mest handlar om att lära sig hantera vardagliga situationer på ett förebyggande sätt. Det har mottagits väldigt väl och det finns ett enormt engagemang bland föräldrarna nu, säger Il Zoo Kim Zung, kurator och kontaktperson för Agera tillsammans på Knutbyskolan.

Hon säger att det finns en generell oro om vad ens barn ska hamna i för umgänge, eller att de ska behöva bli åskådare till eller utsättas för våld.

– När man bor i ett område med den problematik som Rinkeby har är det en naturlig oro, så klart. Det kan vara bra att tillsammans diskutera både inre och yttre gränser; vad barnen får göra och vad de inte får göra, hur man ska prata kring normer och värderingar hemma, hur man kan samverka och både ha koll på sina egna och på varandras barn, säger hon, och fortsätter:

– Det här arbetet kommer fortsätta. Det är ett långsiktigt jobb både bland barn och vuxna, som på sikt kommer att göra stor skillnad, tror jag.

Lektion. Michelle Parasiris har ganska nyligen börjat arbeta med projektet med sin fyra. Hon säger att eleverna blivit bättre på att identifiera olika typ av våld. "Jag har inte sett så mycket annat konkret än, men det kommer med största sannolikhet komma. Jag tror verkligen att det här planterar frön i barnen, som förhoppningsvis alltid kan ligga där och gro, och som de kan ta fram och ha nytta av senare i livet", säger hon. Foto: Stefan Källstigen

MVP och Agera tillsammans

Mentorer i våldsprevention, MVP, används i högstadie- och gymnasieskolor runt om i Sverige och är effektutvärderat både här och utomlands. MVP har funnits i USA sedan 1993 och har anpassats och har sedan 2012 utvecklats till en svensk kontext av organisationen MÄN.

Målet med MVP är att skapa en systematik i skolans värdegrund, likabehandling och våldsförebyggande arbete. Tanken är att involvera hela skolan och tillsammans med elever lyfta frågor om våld och genusnormer.

Agera tillsammans är en åldersanpassning till mellanstadiet av MVP, med fokus på att reflektera kring och utmana stereotypa idéer om genusnormer, särskilt de normer som har en tydlig koppling till våld.

Eleverna lär sig att inget ingripande är för litet – alla kan göra något före, under och efter en situation där våld förekommer.

I den nya läroplanen som börjar gälla hösten 2022 ingår nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete som knyter an till MVP och Agera tillsammans.

Källa: mvpsverige.se och ageratillsammans.se

Visa merVisa mindre

Så många skolor ingår

Det här läsåret har fem F-6-skolor i Stockholm börjat arbeta med Agera tillsammans, utöver Knutbyskolan som inledde arbetet våren 2021.

Till hösten börjar ytterligare tre skolor: Kvarnbackaskolan, Husbygårdsskolan och Kista grundskola. 2023 börjar arbetet på Kvarnbyskolan och Askebyskolan.

Till hösten finns arbetet med MVP och Agera tillsammans i 11 av 13 stadsdelsförvaltningar, i sammanlagt 32 skolor. Utöver detta är det cirka 10 skolor som har fått den första informationen och planerar att börja.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre