Strandudden i Småland börjar byggas nästa år. Säkerhetskonsulten Dick Malmlund är övertygad om att grindsamhällen kommer uppstå om inte inte den grova brottsligheten kan hindras. Foto: Strandudden/dickmalmlund.se

Är Stockholm på väg mot grindsamhällen?

Grannar som går ihop och beställer rondering av vaktbolag är kanske bara början. Nästa steg kan vara ingrinindning av villaområden menar Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige: "Efterfrågan på låsta, stängda områden ökar".

  • Publicerad 11:31, 7 dec 2017

För några veckor sedan kunde vi berätta om att flera villaägare som tröttnat på inbrott går ihop och anlitar väktarbolag för rondering. Just nu finns sådana initiativ i bland annat Täby, Bromma och Danderyd.

LÄS ÄVEN: Nya trenden: "Grannar hyr in egna väktare"

I samband med artiklarna är det flera läsare som hört av sig och antingen ropar efter, eller förfasas över, en utveckling mot grindsamhällen, gated communities. Områden med höga stängsel och bevakade infarter som är vanligt i bland annat USA.

De behöver inte vara byggda utifrån ett säkerhetsperspektiv, dess inhägnad kan även fungera som en tydlig avgränsning för att markera vem marken tillhör och vilka som får ta del av områdets faciliteter.

Säkerhetskonsulten Dick Malmlund är tidigare säkerhetschef för Svensk handel och arbetar bland annat med att hjälpa några av landets mest förmögna familjer med dess personskydd.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Han tror att Stockholm är på väg mot en utveckling med mer inhägnat.

– Jag är övertygad om att vi kommer att få det om inte brottsutvecklingen kan brytas. Det finns ju olika nivåer på detta, allt från bara bevakade infartsvägar till staket, murar och grindar.

– Denna typ av lösningar kommer i första hand att dyka upp på privat mark och i områden där invånarna har god ekonomi, spår Dick Malmlund.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Han ser en ökad hotbild mot de familjer som han själv hjälper.

– Klimatet har blivit hårdare. Det största hotet är en enskild galning och det är väldigt svårt att skydda sig mot. Medias bevakning med rikemanslistor, dyraste bostaden och dyraste bilen ställer till med stora problem, säger han.

"Deltar i diskussioner"

I Sverige finns flera exempel på stängda villaområden som håller på att uppstå (Strandudden i Småland och Poppel park i Onsala exempelvis) och även i Stockholmsregionen finns det planer, enligt Dick Malmlund:

– Jag deltar i liknande diskussioner men kan av sekretesskäl inte nämna aktuella områden.

Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige, jobbar för att förbättra stödet till brottsdrabbade och för att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Han ser klara tendenser mot ett önskemål om mer bevakning och "ingrindning".

– Vi ser en utveckling där efterfrågan på låsta, stängda områden ökar. Utvecklingen har gått mycket fort, för ett par år sedan var det skambelagt, nästan lite skämmigt, att förespråka det här. Men idag ser vi flera företag i landet som marknadsför och tillhandahåller just gated communities. Jag tror det finns en risk för att det kommer bli fler i Sverige.

Risk säger du?

– Jag menar att det är en risk för att det inte är någon långsiktig lösning. Vi vill se att man tar andra vägar, att man beaktar säkerhetsfrågor redan innan man bygger nya torg, skolor och bostadsområden.

LÄS ÄVEN: Nu går Täbybor ihop för att anlita vaktbolag

För att få till en lyckad brottsförebyggande miljö anser Tryggare Sverige att både byggare och kommuner i högre grad måste titta på faktorer så som belysning, tydlighet, skalskydd men även att ett område innehåller en mix av funktioner (bostäder, arbetsplatser, affärer) och människor (män och kvinnor, unga och gamla) när man bygger nytt.

Varför behövs en mix enligt dig?

– Så fort en plats domineras av en grupp människor har detta negativ inverkan på tryggheten eftersom den sociala kontrollen minskar. Därför är det viktigt att programmera platser för att på så sätt få en mix av äldre och yngre samt män och kvinnor.

I Norrort har varken Täby eller Danderyds kommun ännu fått någon förfrågan om att bygga ett gated community. Vi har även sökt Vallentuna kommun med samma fråga men inte fått något svar.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android