”Är inte vård längre – det är löpande band”

Tystnadskultur, utbränd personal, brist på rutiner. Mitt i Bålsta har varit i kontakt med före detta anställda inom hemtjänsten i Håbo kommun som målar en dyster bild av hemtjänsten i Håbo kommun.

  • Publicerad 01:15, 28 nov 2021

Politikerna skulle behöva följa med oss ut

Gina Olsson har länge varit vokal i sin kritik av hemtjänsten. Hennes Facebookinlägg i ämnet resulterar ofta i debatt, men det händer för lite. Eller ingenting, menar hon, när Mitt i Bålsta träffar henne i hemmet.

– Jag kan i alla fall prata för mig. Jag tänker på alla de gamla som inte orkar med eller som inte kan. Som är helt utelämnade när det dyker upp personal som de inte har träffat förut. Eller när det personalen är manlig trots att en kvinna har begärt att få hjälp av kvinnor när de ska duschas, säger hon.

Rädda

Mitt i har pratat med före detta personal inom hemtjänsten. Kvinnorna begär att få vara anonyma. De är rädda för konsekvenserna som kan följa av att de pratar med oss.

– Jag har redan hotats vid ett tillfälle när jag framförde kritik, säger en kvinna.

Båda två har mycket erfarenhet och har jobbat inom hemtjänsten i olika kommuner i många år.

– Arbetsbelastningen är hög, tystnadskulturen är utbredd. Det är mycket sådant, säger den ena kvinnan.

– Jag har blivit tvungen att börja utbilda mig till något helt annat. Tyvärr. Jag älskar att arbeta med människor, men den passionen har jag förlorat. Det finns ingen ordning, ingen struktur, alla jobbar ihjäl sig, säger den andra.

Språkliga brister

De vittnar om personal som brister i språket, som inte klarar av ”basicgrejerna och knappt kan skilja på en morot och en rädisa.”

– De här ska gå ut och ta hand om våra gamla. Det kan vara någon som har fått en stroke eller har en pågående hjärtattack.

Håbo kommun deltar varje år i mätning av kvalitet och resultat. Resultaten säger dock väldigt lite om verkligheten, enligt kvinnorna.

– De här kundundersökningarna som görs är inte sanningsenliga. Ofta får brukarna hjälp att fylla i då vissa knappt kan läsa längre. Det blir bara trams.

Chefen svarar

– Politikerna skulle behöva följa med oss ut i verkligheten. Det är inte vård längre, det är löpande band. Det är en vara man ska hantera och klara av.

Sofia Claesson, enhetschef, Personlig assistans och Hemtjänst väljer att svara via mejl. Hon skriver bland annat:

”Under våren genomgick hemtjänsten en genomlysning. Utifrån denna genomlysning har vi skapat en ny organisation. De håller på att planeras och sjösättas inför 2022. Enheten för hemtjänst och personlig assistans har vuxit ur sin kostym och behöver då också revideras. Vi har haft arbetsmöten med personalgrupperna för att komma vidare i vad som är åtgärder på kort och lång sikt. Vi har jobbat med frågorna systematiskt och medarbetarna själva har tagit fram förslag på åtgärder, som tex förändringar av rutiner, utveckling av arbetsmetoder mm.”

Hon fortsätter: ”Jag förstår att inte alla kan vara nöjda med insatsen och hjälpen de får. Det innebär dock att vi fortsätter att jobba för att hitta något som vi kan förbättra. Jag förstår också att alla medarbetare inte kan vara tillfreds med sin arbetssituation. Det betyder att vi kommer fortsätta att arbeta med arbetsmiljön och vad vi alla ska bidra med för att det ska vara en så god arbetsmiljö som tänkas kan. Vi kommer att fortsätta att jobba med de frågor som man som medarbetare kan påverka och vilka beslutsvägar som finns gällande specifika frågor.”

Avgifter för äldreomsorg

Den högsta sammanlagda avgift som en brukare kan få betala är 2 139 kronor per månad för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och eventuellt korttidsboende. Detta gäller för år 2021.

Hur stor avgiften blir för dig, beror på vilka inkomster och utgifter du har.

Fakta: Håbo kommun

Visa merVisa mindre

TIPSA!

I nästa nummer följer vi upp den här texten. Har du erfarenheter av hur hemtjänsten i Håbo fungerar, som anställd, brukare eller anhörig? Är den bra, godkänd eller dålig?

Hör av dig till Mitt i Bålsta.

Mejla: daniel.sjoberg@mitti.se

Visa merVisa mindre

Brobor önskade fler gungor – fick hel gungpark

Surfgunga, kompisgunga och en karusellgunga. Broborna önskade gungor. Fick en hel gungpark.fredag 5/8 14:09