Föräldrar vid Dalarö skola var mest benägna i Haninge att anmäla till SI 2017. Foto: Stefan Källstigen

Är Haninge kommuns bästa skola – anmäls mest

Haninge kommun går emot trenden i länet sista året. Färre föräldrar anmälde till Skolinspektionen 2017 jämfört med 2016. Mest anmäldes skolan i välbärgade Dalarö, som traditionellt har bäst skolresultat.

  • Publicerad 08:14, 5 jun 2018

Den är allmänt känd som skolan med ständigt bästa resultat av Haninge kommuns skolor.

Trots detta var det också skolan med flest anmälningar och ärenden i relation till antalet elever i Haninge. Fyra anmälningar mot Dalarö skola, med 255 elever från förskola till årskurs 9, gjordes 2017.

Mitt i har granskat anmälningarna till Skolinspektionen. Kartläggningen visar att antalet anmälningar ökat markant under de senaste åren – i vissa områden med 100 procent.

Två av anmälningarna gällde uteblivet särskilt stöd, och de två andra trygghet och studiero och kränkande behandling elev mot elev.

Det kommer väl inte som någon blixt från en klar himmel för mig att detta antal anmälningar gjorts vid vår skola

Carina Reisö, rektor, Dalarö skola

Ingen av de fyra anmälningarna ledde till någon kritik från Skolinspektionen.

– Det är inte alltid anmälningar behöver säga så mycket. Eller att det finns bristfällighet hos oss eller centralt i kommunen, säger Dalarö skolas rektor Carina Reisö, som inte vill ställa upp på bild för Mitt i.

Carina Reisö har en uppfattning om att en del föräldrar vid Dalarö skola anmält till Skolinspektionen direkt utan att man först klagat hos Haninge kommun.

– Det kommer väl inte som någon blixt från en klar himmel för mig att detta antal anmälningar gjorts vid vår skola. Men jag vill inte kommentera fallen.

Tycker du att föräldrar på Dalarö anmäler för lättvindigt?

– När föräldrar anmäler känner de generellt en oro. Det är bra att fallen utreds. Finns det substans, rent generellt, i anmälningarna så leder det ju till en effektivare skola.

Carina Reisö tror att anmälningarna nog kan gå upp och ner.

Våra rektorer och pedagoger jobbar extremt systematiskt med kontakter och information för föräldrarna

Pär Olsson, grundskolechef i Haninge

– Det kan bero på situationen på skolan, men också på samtalet i vissa föräldragrupper. Det viktiga är att det hanteras korrekt, och vi tar detta på största allvar.

De andra två skolor som hade relativt många anmälningar i Haninge i förhållande till antalet elever 2017 var Svartbäcksskolan och Vendelsömalmsskolan, med sju anmälningar eller ärenden var. Men inget av fallen har ännu lett till något föreläggande.

Pär Olsson, grundskolechef i Haninge.

– Jag tror mycket beror på att vi utvecklar vår dialog mellan skolan och vårdnadshavaren. Våra rektorer och pedagoger jobbar extremt systematiskt med kontakter och information för föräldrarna, säger Pär Olsson, ny grundskolechef i Haninge kommun om att antalet anmälningar och förelägganden minskat.

– Vi kan också faktiskt se att antalet klagomål på huvudman sjunkit i Haninge. Men de brister som framkommer tar vi ju på fullaste allvar.