Thomas Lilja tycker det är rätt tänkt att satsa på klimat och miljö. Foto: Pekka Pääkkö

Är 4000 färre p-platser rätt väg för stan?

Nära 4000 p-­platser och mer än en mil körfält för bilar har försvunnit i Stockholm. I stället har vi fått mer plats för bussar, lastzoner och cykelbanor. Många anser att det är rätt väg, andra vill bromsa – eller till och med backa bandet.

  • Publicerad 14:26, 13 maj 2022

Därför vill vi lova en ny cykelmiljard.

I slutet av 2021 skrev Mitt i om hur många p-platser på gatumark som försvunnit från innerstan. Trafikkontoret uppgav att de hade minskat med 5000 från 2011 till 2021.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) uppgav däremot att antalet mer eller mindre hade varit konstant.

Med anledning av Mitt i:s artiklar har tjänstemännen tagit en närmare titt på hur många som faktiskt försvunnit – och sanningen ligger någonstans mittemellan.

– Det är fortfarande inte exakta siffror, men antalet som försvunnit ligger på mellan 3 500 och 4 000 p-platser, säger Josefine Mittermaier, chef för parkering vid trafikkontoret.

– Den största orsaken är fler lastplatser, cykelstråk och att man satsat på framkomlighet för kollektivtrafiken.

Trafikkontoret: 5000 p-platser har tagits bort i Stockholm

Mål: Leda bort trafik från stan

2012 antog Stockholms stad en ny framkomlighetsstrategi som gällde fram till år 2021. Målen har bland annat varit:

Fler reserverade körfält för bussar och cyklister.

Mer pålitlig och förutsägbar trafik, till exempel genom reserverade körfält för kollektivtrafik.

Minska trafikens negativa effekter genom att leda bort trafik från innerstaden. Detta genom att utöka kollektivtrafiken och bygga Norra länken och Förbifart Stockholm.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Satsningar för miljarder

Satsningen på just cykelbanor har pågått under flera mandatperioder med såväl rödgröna som borgerliga majoriteter – med eller utan Miljöpartiet.

När Ulla Hamilton (M) var trafikborgarråd var hon med och klubbade igenom den första cykelmiljarden, och hann också med ett löfte om en till.

– Det återstår mycket att göra för cyklisterna även när cykelmiljarden tagit slut. Därför vill vi lova en ny när den nuvarande tagit slut, sade Ulla Hamilton till Dagens Nyheter inför valet 2014.

Så många bilar finns det

Antal bilar per 1 000 hushåll:

Innerstan: 303

Östermalm: 341

Kungsholmen: 310

Södermalm: 288

Vasastan-Norrmalm: 284

Högst antal bilar per 1000 hushåll:

Djurgården: 578

Stora Essingen: 454

Oscars kyrka: 448

Södra Hammarbyhamnen: 419

Engelbrekts kyrka: 414

Lägst antal bilar per 1000 hushåll:

Universitetet: 118

Tekniska högskolan: 158

Jakobs församling: 190

Norra Högalid: 216

Norra Sofia: 235

Källa: SCB/Sweco

Visa merVisa mindre

En mil körfält borta

När den första cykelmiljarden (summan staden satsade på infrastruktur för cyklister) var summerad 2018 hade Stockholm fått 61 kilometer nyanlagda cykelbanor, varav ungefär hälften var helt nya och hälften var breddning av befintliga banor.

Detta till priset av drygt tio kilometer körfält för motorfordonstrafik. Den andra cykelmiljarden är klubbad, men ännu inte summerad.

"Måste minska"

Genom åren har satsningarna på infrastruktur för cyklar motiverats med allt från att öka trafiksäkerheten till att förbättra framkomligheten för bilarna. De senaste åren har det blivit ett tydligare fokus på klimatet.

– Vi behöver ställa om trafiken för att nå klimatmålen. Trafiken måste minska och den vi har kvar ska gå på el, sade trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i samband med att budgeten för 2021 presenterades.

Antal p-platser i innerstan 2021

Siffrorna gäller p-platser på gatumark:

Vasastan
Boende/besöksparkering: 5 728

Endast besök: 264

Kungsholmen
Boende/besöksparkering: 7 184

Endast besök: 234

Södermalm
Boende/besöksparkering: 9 640

Endast besök: 849

Östermalm
Boende/besöksparkering: 11 121

Endast besök: 158

Gamla stan
Boende/besöksparkering: 194

Endast besök: 0

City
Boende/besöksparkering: 1 104

Endast besök: 62

Totalt hela innerstan: 36 838

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre

Frågan

Ska ytterligare utrymme tas från biltrafiken för att ge mer åt cyklister, gående och kollektivtrafik i innerstan?