Nu kan Björkebyskolans elever rapportera om incidenter via en app som de har i sina telefoner. Foto: Mostphotos

App ska stoppa mobbning i Björkebyskolan

Numera kan Björkebyskolans elever rapportera om saker som händer på skolan i en app. Tanken är att fler kränkningar ska nå lärare och kuratorer när eleverna kan vara anonyma.

  • Publicerad 16:50, 2 okt 2017

Det ska finnas fler sätt för eleverna att kunna kontakta oss.

Under måndagen fick eleverna på Björkebyskolan i Skälby användaruppgifter och inloggning till appen Speak Up. I den kan eleven rapportera om incidenter, kränkningar och otrygghet på skolan till sin klassmentor och skolkurator. Det går att vara anonym och mentorn kan chatta med eleven för att ta reda på mer om vad som hänt.

– Det fina med det här är att man kan använda appen hemma så att inte en kompis ser vad man skriver, säger Barbara Lundblad, skolkurator på Björkebyskolan.

Appen är ett komplement till det elevhälsoarbete som redan finns på skolan. I första hand uppmuntras eleverna att prata med en mentor eller annan vuxen på skolan om något händer – men det är inte alltid någon finns i närheten.

– Vi kände att vi behöver hitta ytterligare ett sätt att jobba förebyggande kring särskilt kränkningar på nätet, och att det ska finnas fler sätt för eleverna att kunna kontakta oss.

Ny telefonlinje i Järfälla ska hjälpa mobbade barn

"Ger eleverna en trygghet"

Barbara Lundblad beskriver appar och nätet som "elevernas egna arena" där de är vana att röra sig. Förhoppningen är att kunna komma åt fler problem och i ett tidigt skede genom appen.

I egenskap av skolkurator har hon tillgång till alla rapporter som kommer in, för att få överblick över de problem som finns på skolan.

– Det gör att vi kan jobba mer riktat mot specifika problem.

Kan du se några risker med appen?

Risken är att man missbrukar appen och använder den på ett felaktigt sätt. Men det är ett sätt att komma åt fler problem. Det kan vara känsligt att skriva ett brev och lägga i min brevlåda eftersom någon kan se. Appen ger eleverna en trygghet och ett skydd.

Björkebyskolan är först ut i Järfälla med att använda sig av appen vad Barbara Lundblad vet.