App ska öka tryggheten för Väsbyborna

Ikväll förväntas kommunstyrelsens rösta igenom Alliansens förslag om en app för ökad trygghet. Med ett förbehåll: det blir ingen funktion för att tillkalla väktare.

  • Publicerad 11:50, 4 dec 2017

Alliansen lämnade i 2016 in en motion om att utveckla en app för trygghet. Tanken var att medborgare skulle kunna rapportera brott eller platser som kändes otrygga, med mera.

Inför kommunstyrelsens sammanträde på måndag har majoriteten beslutat att bifalla motionen till viss del. Förslaget är att utveckla en underfunktion i kommunens nuvarande app för felanmälan som fokuserar på trygghet. Där ska medborgare kunna ge förslag på områden som upplevs som otrygga och kan behöva insatser.

Men att privatpersoner ska kunna tillkalla mobila väktare genom appen blir inte aktuellt.

– Det är roligt med ett bifall men det är urvattnat sådant. Vi har olika syn på vad som ska ingå i kommunens åtagande för att öka tryggheten, säger Oskar Weinmar (M), oppositionsråd.

Majoriteten tror att appen kan vara en stor tillgång för arbetet med trygghet utifrån att få insyn i vilka områden som upplevs som otrygga.

– De Väsbybor som rör sig ute i vardagen är en stor resurs. Men vi har svårt att se hur en organisation med väktare som ska tillkallas kan fungera dygnet runt i kommunal regi. Det låter närmast som en polisiär organisation och det är ett väldigt stort löfte till medborgarna som vi i så fall måste leva upp till, säger Mathias Bohamn (S), kommunstyrelsens ordförande.