Stadens ökade befolkning behöver ha tillgång till naturområden för rekreation. Foto: Arkivbild

Äntligen klart: Holmarna blir naturreservat

Nu verkar det till slut vara klart. Årsta holmar och Årstaskogen blir ett naturreservat nästa år.

  • Publicerad 10:31, 30 nov 2017

Att göra Årsta holmar och Årstaskogen till naturreservat har varit en riktig långbänk. Det är nu fem år sedan staden började arbetet som nu lett till att ärendet väntas godkännas i de sista instanserna i staden nästa år.

– Det har varit viktigt att få in synpunkter både från stadsdelsnämnden och boende i området, vilket har lett till att området nu utökas jämfört med tidigare förslag. Årstaskogen är en unik stadsnära skog, och nu säkerställer vi att den bevaras, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd i ett pressmeddelande.

Holmarna inget problem

Holmarna har egentligen inte varit skälet till långbänken. Skälet är att staden vill bygga bostäder vid Årstaskogen. Både sakägare och grannar har vänt sig mot gränsdragningen av reservatet. Men nu blir naturreservatet på Årstasidan en hektar större än i tidigare förslag och en lekplats i Årsta skonas, till exempel.

Ärendet om Årstaskogen och Årsta holmar går upp i exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden under december 2017, och beslut väntas i kommunfullmäktige i början av 2018.

Reservatet anläggs med motiveringen att stadens ökade befolkning behöver ha tillgång till naturområden för rekreation. Reservatet behövs också för att man ska kunna bevara den biologiska mångfalden, Årsta holmar anses till exempel vara en unik stadsnära skärgårdsö.

Här ska det bli naturreservat. Obs, gränsdragningen är ungefärlig. Illustration: Mitt i Stockholm.