Foto: Mostphotos Foto: Mitt i

Antastade medboende sexuellt – anmälan dröjde

En brukare på ett äldreboende i Vasastan satte skräck i personal och grannar med våld och sexuella trakasserier. Nu visar en utredning att dokumentationen varit otillräcklig och att man borde agerat tidigare.

  • Publicerad 14:24, 29 dec 2016

En person på ett demensboende i Vasastan har under lång tid trakasserat sina medboende sexuellt och varit våldsam mot såväl personal som andra brukare.

Personen har såväl fysiskt som verbalt varit sexuellt utagerande och aggressiv sedan i somras och har bland annat tagit sig in i sina medboende grannars rum, tafsat på dem och sedan vägrat gå ut.

Liknande situationer har uppstått vid ett flertal tillfällen och andra brukare har känt sig otrygga och inte velat lämna sina rum.

Situationen har varit påfrestande även för personalen. I lex Sarah-anmälan skriver enhetschefen att personen varit så aggressiv och hotfull att ”personalen blivit livrädd, gråtit och inte velat vara på jobbet”.

I utredningen kritiseras nu hanteringen av situationen. Trots att man vetat om att minst tre personer utsatts för fysiska och psykiska ofredanden har övergreppen kunnat fortsätta. I utredningen slår man fast att det funnits skäl att göra lex Sarah-anmälningar tidigare under hösten.

Man pekar även på att dokumentationen varit bristfällig och att det bidragit till att det blivit svårare att förstå vad som försiggått på demensboendet.