Färre ärenden än vanligt kommer att hamna på politikernas bord i vår. Foto: Mostphotos

Antalet politiska sammanträden bantas under våren

Det blir tills vidare bara ett fåtal politiska möten och sammanträden i Solna. En lång rad möten ställs in under våren för att minska risken för smittspridning.

  • Publicerad 10:01, 27 mar 2020

Coronaviruset har redan påverkat rättsväsendet genom många inställda rättegångar i bland annat Solna tingsrätt. Nu påverkas även lokalpolitiken. Enbart sammanträden där det finns flera brådskande beslutsärenden kommer tills vidare att genomföras i Solnas nämnder, för att minska risken för smittspridning.

Och om det bara finns ett eller ett fåtal beslutsärenden kan ordföranden i respektive nämnd ställa in sammanträden och själv fatta beslut genom så kallat ordförandebeslut. Detta enligt en överenskommelse mellan samtliga partier.

”Kommunen stannar inte”

Beslut om till exempel stora byggprojekt och viktiga beslut i socialnämnden kommer fortfarande att klubbas igenom.

– Kommunen kommer inte att stanna upp på grund av det här, det är inget som ska påverka Solnaborna, men det kommer kanske att märkas att det blir mindre politisk debatt och käbbel, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Korta möten

För att minska risken för smittspridning begränsas antalet deltagare på varje möte. Vid kommunstyrelsen och andra nämnder får enbart ledamöter och tjänstgörande ersättare vara med, och mötena ska hållas så korta som möjligt.

Den nya överenskommelsen gäller till att börja med under april, maj och juni, men kan sedan komma att förlängas med en månad i taget.

Även kommunfullmäktige, som har sitt nästa sammanträde den 14 april, väntas precis som regionfullmäktige redan har gjort att minska antalet deltagande ledamöter för att minska risken för smitt

Inga möten på distans

Flera kommuner i landet, bland andra Skara, Vimmerby och Karlstad, har infört eller öppnat för politiska sammanträden på distans på grund av corona. I Solna är det inte aktuellt, eftersom det inte är möjligt med nuvarande bestämmelser och system.

– Det är komplicerade regler att följa. Till exempel måste de som inte är i ett fysiskt rum se alla som är i sammanträdesrummet och alla som deltar i mötet. Att rigga upp sådana system mitt i en kris där alla tjänstemän jobbar med att hålla kärnverksamheten flytande tror vi innebär mer arbete än vad det ger effekt, säger Pehr Granfalk.

Aktiverar inte krisledningsnämnden

På flera håll i landet har kommuner också aktiverat sina krisledningsnämnder. En krisledningsnämnd kan ta över andra nämnders ansvarsområden samt fatta beslut med kort varsel. Inte heller det är aktuellt i Solna, enligt Pehr Granfalk, som pekar på att det är fortsatt viktigt att varje nämnd och förvaltning själva kan fatta avgörande beslut.

– Hittills har vår organisation fungerat mycket bra och klarat av det här svåra läget, säger han.

Fakta

Redan många inställda sammanträden

  • Antalet hämndsammanträden har redan tidigare under året varit få, bland annat på grund av att det har funnits för få beslutsärenden.
  • I januari ställde Solna in sammanträden i kommunstyrelsen, skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kommunfullmäktige och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
  • I februari ställdes kultur- och fritidsnämnden in. Och i mars har socialnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, barn- och förskolenämnden och överförmyndarnämnden ställt in planerade sammanträden. Den 2 april var det meningen att kultur- och fritidsnämnden skulle ha sammanträde, men det är också inställt.
Visa merVisa mindre