Ökar i antal. En allt vanligare syn på stan. Foto: Erik Lejdelin

Antalet ordningsvakter har ökat dramatiskt

Från 2018 till 2022 har antalet kommunala ordningsvakter ökat rejält i Stockholm stad. Från en handfull till 180. Bra eller dåligt? Där kan åsikterna gå isär.

  • Publicerad 09:26, 11 apr 2022

Hade varit fantastiskt med en snut i varje knut, men vi är inte där än.

Ordningsvakterna får patrullera inom så kallade Lov-3-områden. På Kungsholmen hittas dessa bland annat vid Fridhemsplan och i Sankt Göransparken.

Förra våren skickade polisen ut en trygghetsmätning där 1 346 kungsholmare svarade.

De områden som ansågs mest otrygga var S:t Göran, Stadshagen och Marieberg.

I St Görandsparken kommer Lukas Arvidsson med sin son Ted som ska till förskolan. Lukas tycker inte att tryggheten är en särskilt viktig fråga inför valet.

– Nej, jag känner mig ganska trygg.

Han brukar se en del vakter i parken när han lämnar Ted eller är vid lekplatsen.

– Det har aldrig varit några problem. Det sitter kanske lite folk i backen och skriker ibland, men det fungerar jättebra och jag har aldrig sett någon incident med vakterna.

I Sankt Göransparken kommer Lukas Arvidsson gående med sin son Ted som han ska lämna på förskolan – för Lukas är inte tryggheten en särskilt viktig fråga inför valet. – Nej, jag känner mig ganska trygg och det här känns som en väldigt trygg plats på jorden. Foto: Pekka Pääkkö

I en av de senaste ansökningarna till polisen skriver staden att ordningsvakterna är ett bra komplement för att motverka ordningsstörningar och skapa trygghet. Man pekar även på att polisen har personalbrist. I år satsar därför Stockholms stad 101 miljoner på ordningsvakter.

Ökad upplevd trygghet

Förra året publicerade staden en undersökning om effekten av mobila ordningsvakter vid Gullmarsplan, Årsta torg, Dalen och Hagsätra.

Rapporten pekade visserligen på ganska små förändringar vad gäller hur människor upplever områdets problem.

Men på en punkt var undersökningen glasklar: de allra flesta svarande ansåg att ordningsvakternas närvaro ökar tryggheten.

Mobila ordningsvakter betyder att vakterna inte är på plats i området hela tiden.

– Vi försöker använda dem där de för tillfället gör mest nytta. De jobbar utifrån lägesbilder som de delar med polisen, stadsdelarna och andra aktörer. Fokus kan variera från dag till dag, säger säkerhetsstrategen Martin Berg.

Johan Tegerup jobbar som ortoped på Sankt Göran och kommer gående från ett nattpass. – Trygghetsfrågan är viktig även om inte jag brukar tänka så mycket på den. Men det är klart att det kan kännas otryggt om det är mörkt ute och man ser skumma människor. – Bättre belysning och kanske även vakter skulle vara bra åtgärder för att öka på tryggheten. Jag har inte märkt av vakterna utom på tunnelbanan. Men det är klart att de nog kan göra skillnad. Foto: Pekka Pääkkö

Skola och socialtjänst

Anna Nellberg Dennis, andrea vice ordförande vid Polisförbundet, håller med om att ordningsvakter är ett bra komplement, men tycker att man ska passa sig för att likställa de två.

– De får 80 timmars utbildning, jämfört med polisens två och ett halvt år. Det är som att sätta en undersköterska där läkaren ska vara.

Att de behövs beror på att det finns för få poliser, menar hon.

– Jag hade gärna sett att polisen hade möjlighet att fotpatrullera mer och skapa relationer med medborgarna, snarare än att privata säkerhetsföretag gör det. Det hade varit fantastiskt med en snut i varje knut, men vi är inte där än.

– Oroligheter beror på att det ständigt sker rekryteringar till kriminalitet. För att skapa trygghet på lång sikt hade vi gärna sett mer resurser till brottsförebyggande arbete – skola, socialtjänst och psykiatri.

Mimmi Peterson känner sig trygg på Kungsholmen men tycker ändå att tryggheten är en viktig fråga. – Jag vill kunna gå hem och inte titta mig över axeln. Hon tycker att det är bra med ordningsvakter och tror att de bidrar till trygghetskänslan när de syns. Hon tycker även att man skulle kunna satsa på ännu fler vakter. Foto: Pekka Pääkkö

Så aktiva var vakterna

På Kungsholmen rapporterade vakterna själva in 6 762 aktiviteter 2021.

147 av dessa klassades som direkt förebyggande eller förhindrande av brott eller ordningsstörning.

12 gånger assisterade vakterna polisen.

De allra flesta fallen – 6 346 – faller under i kategorin "Medverka till att upprätthålla allmän ordning genom upplysningar och uppmaningar."

Källa: Avarn Security AB

Visa merVisa mindre

Frågan

Är kommunala ordningsvakter svaret på att få bort känslan av otrygghet? Och hur används pengarna bäst för att öka tryggheten?