Bostadsbygge i Gustavsberg på Värmdö från januari 2018. Foto: Stefan Källstigen

Antalet nybyggda lägenheter i Stockholm rasar

Under 2018 har det påbörjats 40 procent mindre lägenheter i Stockholms län jämfört med fjolåret, och året ser ut att bli det minst produktiva på fem år. Det visar ny statistik från SCB.

  • Publicerad 04:55, 29 dec 2018

Fram till oktober i år hade precis över 8 000 nya lägenheter påbörjats i Stockholms län.

Det är en minskning på 41 procent jämfört med 2017, då över 13 500 lägenheter hade påbörjats innan årets sista kvartal.

Siffrorna kommer från nya uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB.

En historisk tillbakablick visar att 2018 ser ut att bli det minst produktiva året när det gäller påbörjade lägenheter – på fem år.

Senast det var färre lägenheter påbörjade fram till oktober var under 2012. Då hade bara strax över 5 000 nya lägenheter börjat byggas.

Även dystert framöver

En titt i spåkulan visar inte heller på någon ökning.

I en prognos från branschorganisationen Sveriges byggindustrier ser det totala antalet bostäder i länet ut att minska med 30 procent under nästa år jämfört med 2017.

Enligt organisationen har en tredjedel av marknaden för nyproduktion försvunnit de senaste åren och det sjunkande bostadsbyggandet kommer att påverka hela ekonomin.

Även färdigställda ligger efter

När det gäller färdigställda lägenheter för 2018 är skillnaden jämfört med tidigare år inte fullt lika stor.

Fram till oktober hade knappt 9 500 nya lägenheter färdigställts i år. En minskning på 10 procent jämfört med 2017 då den siffran var 10 500.


År för år i Stockholms län

Antalet påbörjade lägenheter i länet från januari till och med september varje år.

Källa: SCB.