38 personer i Sundbyberg lever i dag i akut hemlöshet. Några härbärgen finns dock inte. Foto: Mostphotos

Antalet akut hemlösa har ökat i Sundbyberg

Sundbyberg stad har kartlagt 38 personer som 2017 levde i akut hemlöshet. 2011 var siffra 10 personer. Ökningen tror socialtjänsten delvis beror på att man kunnat identifierat fler personer. Man har dock inget eget härbärge i kommunen utan hänvisar till boenden i andra kommuner.

  • Publicerad 09:09, 12 okt 2018

Sundbyberg stad har inget eget härbärge eller boende för kommunens hemlösa medborgare.

I stället ordnar kommunen emellanåt tillfälligt plats på hotellhem, härbärgen eller vandrarhem i andra kommuner  – ofta Stockholm stad – till akut hemlösa Sundbybergsbor.

 Tanken är att den enskilde ska få stöd i att aktivt arbeta med att långsiktigt lösa sin boendesituation under tiden som hen får biståndet tillfälligt boende, förklarar Anna Åström Brewitz, avdelningschef på social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

För att få rätt till ett tillfälligt boende har dock en ganska diger kravlista satts upp.

Bland annat ska man ha ställt sig i alla bostadsköer som går i kommunen, plus i ett antal utanför Sundbyberg.

Man ska även kunna redogöra för vilka bostäder man sökt och ha undersökt om det går att bli godkänd som hyresgäst, genom till exempel en privat borgensman. Man ska även ha börjat betala av på eventuella skulder och deltagit i stadens bo-skola.

 – Vid situationer som den enskilde inte har kunnat råda över och som har uppstått hastigt finns en möjlighet för socialtjänsten att bevilja akut bistånd i form av tak över huvudet. Detta bistånd, beviljas endast under en mycket begränsad tid, förklarar Anna Åström Brewitz.

Ökat antal akut hemlösa

I Socialstyrelsens senaste kartläggning av hemlösa (kom 2017) uppges att det i dag bor 38 personer i akut hemlöshet* i Sundbyberg stad. 2011 låg siffran på 10 personer.

– 2017  gjordes en noggrann genomgång av kända personer. Ett antagande är att ökningen mellan åren till viss del förklaras av att fler personer identifierades, förklarar Anna Åström Brewitz.

I Sundbyberg har man generellt ansvar för att lösa sin egen bostadssituation. Här finns ingen tak- över huvudet-garanti som i Stockholm stad.

Ett antagande är att ökningen mellan åren till viss del förklaras av att fler personer identifierades

 Anna Åström Brewitz.

Men att få en säng för en natt i Stockholm stad, utan att vara inskriven hos Stockholms socialtjänst, är inte helt lätt.

För att få bo på något av Stockholm stads härbärgen krävs ett insatsbeslut från den egna socialtjänsten. Man kan alltså inte bara komma hit och knacka på dörren och kliva in.

– Man kan alltid ringa hemlöshetsmottagningen fram till klockan 24 vilka då fattar ett sådant beslut åt en, säger Jessica Hellberg, chef på enheten för hemlösa  i Stockholm stad.

Stockholms stads socialjour har även öppet dygnet runt.

Magnus Borgsten, ansvarig för Stockholm stads akutboenden, berättar att ett par personer från Solna och Sundbyberg har placerats på akutboendena under året.

– Det har handlat om några dygn, säger han.

Boenden stänger

I Stockholm finns även tre akutboenden (plus Vinternatt som är härbärge för EU-medborgare), vilka drivs av Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Nytida.

Men även här behövs beslut av den egna socialtjänsten för att få en säng för en natt.

I Stockholms stad menar socialförvaltningen även att de hemlösa blivit färre och därför har man nu stängt ner Hammarbybackens akutboende i Hammarbyhöjden.

*Akut hemlöshet: Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller motsvarande.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Här är polisens största bil – plats för sex hästar

Nyheter "Som en polisstation på hjul" Här är Stockholmspolisens nya radiobil som kan köra ut sex hästar och sju poliser samtidigt vid större uttryckningar eller i sökandet efter försvunna personer.tisdag 24/11 12:09

Nya större Örskolan ett steg närmare

Nyheter Byggplanerna har väckt stora protester Trots många synpunkter tar staden nu ett stort steg mot nya Örskolan som ska ta emot 630 elever. Men tidigast 2024 kan skolan öppna.måndag 23/11 14:10