Börje Wréden (L) är ordförande för bygg- och miljönämnden. Foto: Privat

Ansvarig politiker om strandskyddsbeslutet: ”Vi hade rätt”

Experterna sa en sak. Politikerna en annan. Börje Wredén (L) förklarar varför.

  • Publicerad 13:37, 19 feb 2021

Börje Wreden (L), bygg- och miljönämndens ordförande, berättar för Mitt i att nämnden var enhällig och att diskussionen kring ärendet var god.

Varför går nämnden emot sina egna tjänstemän och en oberoende jurist?

– Det handlar om att sätta sig in i förutsättningarna på platsen. Vi konstaterar att varken tjänstemännen eller den här juristen hade dragit rätt slutsatser, juristen hade heller inte varit på platsen, säger Börje Wreden.

– Den rätta slutsatsen är att det fanns en möjlighet att ge en strandskyddsdispens då platsen redan var i anspråkstagen, vilket innebär att den dels är bebyggd, och även att allemansrätten är nedsläckt.

Politikernas val att inte hörsamma tjänstemännen och juristens slutsatser och förslag till beslut ser inte Börje Wréden som något ovanligt.

– Utan undantag så sker det i varenda nämnd. Det kan vara olika saker, både bygglovsärenden, strandskyddsärenden och andra yttranden.

Wréden menar att ”motsatsen vore förskräcklig”.

– Jag tycker att vi har en bra dialog med tjänstemännen och uppfattar inte alls att det vore ett problem.Vad skulle Upplands-Broborna säga om vi sa ja till allt som lades på bordet?

– Jag har aldrig haft kontakt personligen med sökande. Fredrik Kjos har heller inte själv frågat mig om hur ärendet går. Det avstod han klokt ifrån att göra.

Advokat Ann-Christine Johnsson gav synpunkter i strandskyddsärendet. Då Mitt i kontaktar henne för att ge henne möjlighet att bemöta kritiken från Börje Wréden så hänvisar hon till sin skrivelse och vill i övrigt inte ge några kommentarer.

Är anhöriga till Fredrik Kjos särbehandlade av er politiker?

– Absolut inte. Alla sökande har samma möjligheter, säger Börje Wréden.

Länsstyrelsen överprövar inte ert beslut, vad säger det?

Att vi hade rätt. Även om de hade överprövat det så hade vi haft rätt.

Helgens blåljus: Osämja på gymmet ledde till bråk utanför

Två unga män blev osams om redskapen på ett gym i Bålsta. Tjafsandet på gymmet ledde till ett senare slagsmål utanför. Den ene har nu anmält den andre för misshandel.måndag 1/3 12:31

8000 luncher har hämtats ut av hungriga gymnasieelever

Så går matsatsningen i Upplands-Bro. Kommunens satsning på restaurangnäringen och sina distansstuderande gymnasieelever har pågått sedan 18 januari. Mitt i har begärt ut siffror som visar hur lunchsatsningen fortskrider.måndag 1/3 12:24