Hässelby-Vällingby inför anställningsstopp. Bo Arkelsten (M) menar att det behövs för att effektivisera, samtidigt som Lisa Carlsson (S) riktar kritik mot åtgärderna. Foto: Ewa Malmsten Nordell/Alan Kartal

Anställningsstopp när Hässelby-Vällingby måste spara

Det råder nu anställningsstopp på stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby. Det beror på ett beräknat underskott om 7,5 miljoner kronor i stadsdelens budget.

  • Publicerad 13:54, 4 sep 2019

Hässelby-Vällingby har gjort av med mer pengar än vad de budgeterat för – närmare bestämt 7,5 miljoner kronor.

I en rapport konstaterar förvaltningen att kraftfulla åtgärder krävs för att nå en budget i balans – och de områden som står inför störst utmaningar är service till personer med funktionsnedsättning, barn- och ungdomsverksamhet och äldreomsorgen.

Ett anställningsstopp är en av åtgärderna för att spara pengar.

– Stoppet är satt för att vi håller på att rätta till våra verksamheter, vi måste "fixa kostymen", så att säga. Vi tittar på de behov vi har inom stadsdelen för att se vad vi kan förbättra och effektivisera, och medan vi håller på med det så har vi satt ett anställningsstopp, säger stadsdelsnämndens ordförande Bo Arkelsten (M).

Vidare menar han att det inte ska ses som ett rent anställningsstopp, utan som en "anställningsanpassning".

– Varje anställning som behöver göras ska nagelfaras, och man anställer bara de som verkligen behövs. I första hand ska vi se om någon annan inom förvaltningen kan ta jobbet.

"Det drabbar medborgarna"

Stadsdelsnämndens vice ordförande, Lisa Carlsson (S), riktar skarp kritik mot anställningsstoppet.

– Det blir svårt för verksamheterna att bibehålla den kvalité av service som vi är vana vid och stressen hos våra anställda kommer öka. Det kan leda till att fler blir långtidssjukskrivna och det vill vi inte, vi måste vara rädda om vår personal, säger hon.

Lisa Carlsson ser också med oro på att stoppet kan innebära att det inte kommer anställas fler fältassistenter.

– När vi ser att dödsskjutningarna ökar, då är det inte okej att skära ner på trygghetsskapande åtgärder. Då måste man öppna plånboken mer.

Istället för besparingar säger Lisa Carlsson att den blågröna majoriteten borde be om mer pengar från staden.

– Men det gör man inte. Istället skär man i verksamheterna och kallar det effektivisering och besparingar, men det sparar in på service människor behöver och det drabbar medborgarna.

Håller inte med

När det gäller fältassistenter menar Bo Arkelsten att det finns många inom stadsdelen som redan har liknande arbetsuppgifter, och att de borde samlas under en gemensam ledning för uppsökande arbete, snarare än att fler ska anställas.

Socialdemokraternas syn på hur bugdetunderskottet ska lösas delas inte heller av Bo Arkelsten.

– Man får en budget som är uträknad på de behov som finns. Att skicka tillbaka den till staden är utsiktslöst. Vi får en budget och den ska vi anpassa oss efter, säger han.