Kungsängens kyrka Foto: Creative Commons

Anställdas larm inifrån församlingen: "Kyrkoherden fryser ut och skäller på medarbetare”

Tystnadskultur, hög personalomsättning och en kyrkoherde som kränker, fryser ut och skäller på medarbetare. Sådan är situationen inom Kungsängens församling enligt anställda som nu slår larm.

  • Publicerad 14:06, 4 dec 2020

I en skrivelse som skickats till fackliga organisationer och senare även till Arbetsmiljöverket berättar en rad anställda och tidigare anställda om situationen inom församlingen.

Bilden av kyrkoherden Hans-Cristian Nyström som växer fram i skrivelsen bekräftas av ett flertal medarbetare och före detta anställda som Mitt i intervjuat. Ett genomgående tema är att han varken tål kritik eller att bli ifrågasatt – och därtill har problem att hantera sitt temperament.

Nu tystnar körerna i Kungsängens församling

I skrivelsen framgår en lång rad exempel där olika individer utsatts för kränkningar vid möten, fikapauser, över telefon och då de varit i färd med att utföra sina arbetsuppgifter. Ofta i form av utskällningar.

I slutet av skrivelsen lyder en mellanrubrik: ”ett rop på hjälp”.

29 medarbetare har sagts upp eller själva slutat sedan kyrkoherden tillträdde för fem år sedan. Detta i en organisation med cirka 20 anställda. Foto: Google Street View

En ansenlig del redovisar också den stora personalomsättning som varit under kyrkoherdens dryga fem år inom församlingen. Totalt sett rör det sig om 29 medarbetare som sagts upp eller själva slutat sedan kyrkoherden tillträdde. Detta i en organisation med cirka 20 anställda.

Fackliga organisationer har kopplats in och försökt komma till rätta med problematiken på arbetsplatsen. Till slut valde facken att skicka en begäran om arbetsmiljöåtgärd till församlingen och kyrkoherden.

Svenska kyrkans flagga. Foto: Most Photos

Det här sker med stöd av arbetsmiljölagen och handlar om att arbetsgivaren uppmanas att utreda och åtgärda eventuella brister. När fackliga organisationerna fick detta underlag åter ansågs svaren som bristfälliga.

Då vände man sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud, något som kallas för en 6:6:a.

– Den information vi fått ta del av är tillräckligt allvarlig för att vi ska agera det kraftfullaste vi kan och i det här fallet är det genom att skriva en 6:6a. Och det är inget vi skulle ha gjort om vi inte såg att det fanns allvarliga problem som dessutom är svåra att lösa lokalt, säger Henric Börefelt Axell, ombudsman, Lärarförbundet.

Börefelt Axell påtalar att Kyrkomusikerna är en egen organisation, men är dubbelanslutna till Lärarförbundet, därav hans engagemang i frågan.

– Det är ovanligt att det går så här långt. Vanligare är att vi hanterar ärenden där det finns problem kollegor emellan. Då har chefen makten till lösningen och kan medla. Men i det här fallet handlar det om att chefen är roten till problemen, så som de anställda ser det, säger Henric Börefelt Axell.

Hans-Cristian Nyström är kyrkoherde i Kungsängen-Västra Ryds församling och menar att han inte känner igen sig i den allvarligaste kritiken som riktats mot honom. Foto: Sofi Sandström

Hans-Cristian Nyström säger att han inte kände till att anmälan gått till Arbetsmiljöverket innan Mitt i bad honom bemöta den allvarliga kritik som riktas mot hans ledarskap och arbetsmiljön inom församlingen.

”Vi har en löpande dialog med både fackliga företrädare och Arbetsmiljöverket med syfte att ha en god organisatorisk och social arbetsmiljö”, skriver Hans-Cristian Nyström i ett mejl till Mitt i.

Vad gäller den allvarligaste kritiken, som enligt anmälan rör att Nyström kränker, fryser ut och skäller på medarbetare samt att han inte tål kritik och har svårigheter att tygla sitt temperament svarar han:

”Vi har som på de flesta arbetsplatser haft situationer som har varit ansträngda, där både jag och enskilda medarbetare kan tänka på hur vi bemöter varandra. Däremot delar jag inte bilden du beskriver.”

Kungsängens kyrka Foto: Creative Commons

Angående den höga personalomsättningen med 29 medarbetare som sagts upp eller själva avslutat sina anställningar beskriver Nyström dessa som ”naturliga avgångar”, samt att medarbetare som gått vidare till andra jobb efter många år inom församlingen.

”Vi har också genomfört en större omorganisation, där syftet var att rekrytera utbildade medarbetare till exempel musiker, diakoner och församlingspedagoger”

Hur skulle du själv beskriva arbetsmiljön inom församlingen?

”Den är med tanke på läget med pandemin god. Vi arbetar tillsammans med arbetsmiljön, både fysiskt och psykosocialt. Under hösten samarbetar vi även med företagshälsovården.”

Vad tänker du kring att den här typen av upplevelser och kritik finns bland medarbetare och tidigare anställda?

”Arbetsmiljön är ett område som alltid kan förbättras, vilket både jag och övriga medarbetare strävar efter. Synpunkter och kritik är mycket viktiga för att kunna göra det.”

Arbetsmiljön inom församlingen, finns det några utmaningar och ser du att det finns något som behöver förbättras?

”Ett systematiskt arbetsmiljöarbete, både i den fysiska och den psykosociala miljön, handlar om allas delaktighet och att alla bidrar. Vi jobbar mycket hur vi är respektfulla och vi samtalar med varandra”, skriver Hans-Cristian Nyström.

_____________________________________________________

Vet du mer? Tipsa Mitt i:s reporter Niklas Loman!

Det här är en 6:6a – och så hanteras den:

Hans-Cristian Nyström uppger att en telefoninspektion till följd av 6:6an är inplanerad, vid denna kommer fackliga företrädare och Arbetsmiljöverket att delta. Därefter tar Arbetsmiljöverket ställning till om ett föreläggande ska komma i fråga, vilket innebär att myndigheten tvingar arbetsgivaren att genomföra förbättringsåtgärder. Alternativt utdömer man ett förbud som då handlar om att arbetsgivaren tvingas sluta med något som inte är tillåtet.

Källa: Arbetsmiljöverket

Visa merVisa mindre

Mitt i granskar Kungsängens församling

Förra veckan berättade vi om Ingrid Nygren och situationen inom församlingens körer. 84-årige körledaren Alvar Nilsson kommer från och med årsskiftet inte få vara kvar i sin roll – trots att han själv vill fortsätta. Kyrkoherden angav
ekonomin som skäl.

I väntan på att en ny körledare anställs att leda Capella Cantica där Ingrid varit verksam i 49 år så står körens verksamhet på paus. Ceciliakören har fått beskedet att de inte längre kommer få vara en del av församlingen.

Visa merVisa mindre

Hennes saknad blev till skrivcafé

Prisade författare föreläser och inspirerar den som vill skriva Rebecka Sandqvist saknade sitt skrivcafé. Till slut blev saknaden för stor och nu startar hon ett digitalt med sin partner Daniel Persson och intresset är stort. – Folk har redan börjat höra av sig...måndag 18/1 12:33

Upplands-Bros glädjande skridskobesked

Och då öppnar biblioteken igen. I dag, måndag den 18 januari, så öppnar isen på Kungsängens IP åter upp för allmänhetens åkning.måndag 18/1 11:23