Anställda i socialtjänsten larmar

Beslutet att anställa två personer utan socionomutbildning som socialsekreterare har rört upp känslor på socialtjänsten i Skärholmen.

  • Publicerad 17:37, 24 feb 2016

Två personer utan socionomutbildning har nyligen anställts som socialsekreterare på enheten för ekonomiskt bistånd i Skärholmen. Det är ett beslut som rört upp känslor bland de anställda.

– Vi har oro på hur dessa personer ska klara av det sociala arbetet utan utbildning, skriver anställda i ett anonymt mejl som i dagarna har skickats ut bland annat till stadsdelens politiker.

Enligt samma källa ska sju socialsekreterare på enheten ha sagt upp sig på grund av beslutet. Det håller inte Lena Thorson, socialchef, med om. Hon menar att det bara är två personer som slutade efter att beslutet fattades och det av olika skäl. Anledningen till att de fattade beslutet var att flera socialsekreterare i höstas sa upp sig efter kort tid, bytte enheter, gick över till andra stadsdelar eller gick på föräldraledighet.

– Våra klienter reagerade eftersom de ofta fick byta handläggare, vi var tvungna att se till stabiliteten. Så vi tog beslutet att lyfta två personer, som har jobbat som bidragshandläggare i tio år och har lång erfarenhet av arbete med försörjningsstöd, till socialsekreterare, säger Lena Thorson.

Beslutet väckte missnöje i personalgruppen. 18 socialsekreterare på enheten undertecknade en skrivelse, där de bad om facklig hjälp i frågan. Fackliga förhandlingar inleddes, men avslutades i oenighet.

– För oss var det en principfråga. Vi märker att det börjar hända liknande grejer på flera platser och ser det som ett sätt att urholka kompetenskraven för socialsekreterare, säger Elin Lindén i den lokala SACO-styrelsen.

Nödvändiga kunskaper

Skillnaden mellan socionomutbildad och inte kan spela stor roll för personer som söker stöd, menar Elin Lindén.

– Varje följdfråga man ställer kan påverka bedömningen. Utan utbildning är det lätt att missa att personen man pratar med inte bara behöver ekonomiskt stöd, hen kanske också är utsatt för våld av sin partner. Den breda kunskap vi får från 3,5 års utbildning är nödvändig för att kunna fatta rätt beslut, säger hon.

Men att de två nyanställda socialsekreterarna saknar socionomutbildning kommer inte påverka kvalitén på det sociala arbetet, menar Lena Thorson.

– Nej, de har redan stor kunskap och erfarenhet och kommer få bra handledning och samma fortbildning som övriga socialsekreterare. Enligt min bedömning kommer det inte bli någon kvalitetssänkning.

Kommer ni att fortsätta anställa personer utan socionomutbildning?

– Nej, det har vi inte för avsikt. Det här hände på grund av situationen som var just då och det var en individuell bedömning av två personer vi känner väl. Vår vilja är att anställa socionomer, och av 20 socialsekreterare på enheten så är 18 socionomutbildade.

Elin Lindén tror dock att skadan redan är skedd.

– De kanske hade goda intentioner, men det var inte så strategiskt. Såna här saker blir snabbt kända i Stockholm och jag tror inte att de kommer få det lättare att rekrytera utbildade socionomer efter det här.

En som har reagerat på beslutet är Tapani Juntunen (M), ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd. Han menar att det är ett dumt och kortsiktigt beslut av förvaltningen, men tycker också att Lorena Delgado (V), stadsdelsnämndens ordförande, borde ha agerat.

– Det var bara hon som visste om det här. Som politiker ska vi inte vara klåfingriga, men i fall som det här, när förvaltningen gjort något som är helt knas, så borde vi kunna gå in och säga nej, säger han.

Lorena Delgado håller inte med.

– Sedan jag har vetat det här så har jag lyft principfrågan till stadshuset, vi behöver få folk att stanna inom ekonomisk bistånd. Men jag är politiker, jag kan inte gå in och bestämma i enskilda personalärenden, säger hon.

Vad säger lagen?

Även om det är vanligast att anställa socionomer till tjänster som socialsekreterare är det ingen lagstadgat krav, förutom vid tjänster som gäller barn- och ungdomsvård.