Den anställda som har sagts upp ska ha hotat och allvarligt kränkt en person som bor där. Arkivbild. Foto: Ulrica Andersson

Anställd uppsagd – hotade och kränkte boende

En i personalen vid en gruppbostad i Tyresö har sagts upp. Den anställda ska ha hotat och allvarligt kränkt en person som bor där.

  • Publicerad 15:39, 10 maj 2021

Boende i en gruppbostad i Tyresö kommun har blivit utsatta för hot och allvarliga kränkningar av en av de anställda, enligt en tjänsteskrivelse som togs upp på senaste äldre- och omsorgsnämnden.

Kommunen anser det vara ett allvarligt missförhållande och har anmält händelsen enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det började med att en förälder hörde av sig. Hennes barn hade berättat hur en i personalen hade slagit hen. Personen förnekade och ingen anställd sa sig ha sett, eller misstänkt, att den boende blivit slagen.

IVO granskar utredning

Huvudmannen – i det här fallet kommunen – är skyldig att utreda missförhållanden eller risker för missförhållanden, med syfte att ta reda på vilka bakomliggande orsaker som bidragit.

Huvudmannen ska vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Om missförhållandet är allvarligt ska det anmälas enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som granskar utredningen.

Om IVO bedömer att den "följer gällande bestämmelser och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande inträffar igen, avslutar IVO ärendet".

Källa: IVO

Visa merVisa mindre

Utredningen var på väg att läggas ner när en tidigare anställd vittnade om att den aktuella personen tagit hårt och dragit bryskt i den boendes hand.

Hotade med annan brukare

Personalen förnekade igen och bedömningen blev att ett missförhållande hade ägt rum men att det inte gick att säga vad som skett, när eller hur eftersom uppgifterna gick isär.

Vändningen kom när den anställda erkände att att hen hotat den boende "med att en annan brukare ska komma in till boende och slå boende eller dra boende i håret om hen inte är snäll och gör som personalen säger", enligt handlingarna.

Blev avstängd direkt

Den anställda blev avstängd och uppsagd. Kommunens utredning visar bland annat att de anställda har utbildning och rätt kompetens. Personalomsättningen har varit hög men har enligt utredningen inte berott på frånvarande ledarskap eller tung arbetsbelastning. Verksamheten skulle ha kunnat planerats bättre så att till exempel ett begränsat antal personer jobbade med den boende, enligt utredningen.

Det går inte att "helt utröna om missförhållandet har orsakats av brister i verksamheten eller endast på grund av personalens omdömeslösa handlande", skriver kommunen.

IVO kräver inte fler åtgärder

Flera åtgärder har gjorts för att undvika att något liknande händer igen. Det är numera till exempel dubbelbemanning hos den boende, en stödpedagog har anställts och handledning ska ges i så kallat lågaffektivt bemötande.

En kvalitetsgranskning ska ligga till grund för fler åtgärder. IVO skriver i sitt beslut att kommunen har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet enligt lagen och kommer inte att kräva fler åtgärder.

Detta är en gruppbostad

Gruppbostad är en bostad för personer med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.

I en gruppbostad finns ett mindre antal lägenheter i anslutning till gemensamhetsutrymmen.

Här kan service och omvårdnad ges alla tider på dygnet.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre