Många äldre avled i början av pandemin, ett överskott av platser finns just nu på äldreboendena. Foto: Mostphotos

Ännu tomma platser på Solnas äldreboenden

Äldres rädsla för coronasmitta ansågs tidigare förklara de många lediga platserna på stadens äldreboenden. Fortfarande står mycket tomt i Solna, men skälet är i dag ett annat.

  • Publicerad 13:13, 30 nov 2021

Vvi tror att det kan dröja fyra, fem år innan vi är tillbaka i läget som var före pandemin.

För ett halvår sedan rapporterade Mitt i Solna om de många lediga platserna på Solnas äldreboenden i spåret av pandemin.

Var femte, 75 stycken, stod tomma. En förklaring var att äldre av rädsla för smitta helt enkelt avstod att söka hjälp.

Då förutspådde omvårdnadsförvaltningen att platserna skulle börja fyllas på i takt med en ökad vaccinationsgrad. Men så har det inte riktigt blivit.

– Vi har fortfarande många tomma, 66 stycken, säger Elisabet Sundelin Verständig, förvaltningschef.

Nu tror man inte längre att smittorädsla är huvudskälet.

Söktrycket är detsamma som före pandemin, berättar Elisabet Sundelin Verständig, men eftersom många på äldreboende avled i covid-19 blev mängden tomplatser större än behovet.

Behovet vänder

Baserat på Solnas befolkningsprognos kommer ansökningarna dock att bli fler på sikt.

– 40-talisterna blir äldre och med dem kommer behovet tillbaka. Men vi tror att det kan dröja fyra, fem år innan vi är tillbaka i läget som var före pandemin.

Det planeras just nu för ett tionde äldreboende i Solna. Behovet finns inte i dag, men troligen om sex, sju år om man ser till prognoserna, uppger Elisabet Sundelin Verständig.

Stöd hemma

Samtidigt kan olika stöd göra att en del äldre kan och vill bo kvar hemma. I Solna har trygghetskameror för nattillsyn införts. Elisabet Sundelin Verständig lyfter projektet ”Seniorträffen kommer” där en hälsopedagog genom hembesök an tipsa om hjälpmedel, motionsövningar och sociala aktiviteter.

Staden har även en fixarservice som kan hjälpa till med allt från att sätta upp gardiner till att hämta grejer ur förrådet. En nyanställd "digital fixare" kan coacha 65-plussare i mobiler, sociala medier och annat digitalt.

Det blir också möjligt att låna hem exempelvis robotdammsugare, ipad eller vr-glasögon.

– Det här är saker som gör att man kanske kan fortsätta bo kvar hemma på ett tryggt sätt.