Bitarna faller på plats. Efter kommunernas granskningar river även Nacka upp avtalet med hemtjänstbolaget Ideal vård och service. Foto: Mostphotos

Ännu en kommun river avtal med hemtjänstföretaget

Även Nackas avtal med hemtjänstbolaget Ideal vård och service sägs upp, föreslår kommunens äldreenhet. Även där har en granskning visat omfattande fusk, genom att samma personal registrerat kundbesök i flera kommuner samtidigt. – Mycket allvarligt, säger Ann-Sophie Holgersson, chef på äldreenheten.

  • Publicerad 11:02, 11 feb 2020

Granskningen inleddes i december, sedan Upplands Väsby och Sollentuna kommun tipsat om fusk med hemtjänstföretagets kundbesök. Sollentuna har även polisanmält företaget.

Samma personal ska ha registrerat besök hos kunder i Nacka – och vid samma tidpunkt i Sollentuna eller Upplands Väsby.

– Tillsammans med de andra kommunerna har vi suttit ner och jämfört dagar. Då har vi sett att man varit inloggad i två eller tre kommuner samtidigt, berättar Ann-Sophie Holgersson, enhetschef på äldreenheten i Nacka.

Fusket utgör avtalsbrott, menar äldreenheten, och föreslår att avtalet med Ideal vård och service sägs upp.

Kan ha pågått länge

Granskningen visar att fusket varit omfattande. Under perioden april till december 2019 har mer än 100 dubbelbesök upptäckts. Kommunen misstänker att det skett vid fler tillfällen än så.

Ideal vård och service har cirka 85 kunder i Nacka.

– Men vi har inte tittat längre tillbaka än april. Det vi har sett räcker för att vi ska bedöma det här som ett allvarligt avtalsbrott, säger Ann-Sophie Holgersson.

Hur har kunderna drabbats av det här?

– Vi har inte fått några klagomål. Vår bedömning är att kunderna har fått hjälp. Men vi kan inte säkerställa att de fått hjälp rätt tider, av personal med rätt kompetens eller att företaget har följt biståndsbesluten, säger Ann-Sophie Holgersson.

Skyller på enskilda medarbetare

Mitt i har upprepade gånger sökt företrädare för Ideal vård och service, som inte har svarat. Enligt Nacka kommun skyller företaget på enskilda medarbetare.

– Men vi hävdar att ägarna är ansvariga, säger Ann-Sophie Holgersson.

Granskning i höstas visade inga brister

Nacka kommun gjorde så sent som i höstas en ordinarie kvalitetsgranskning av Ideal vård och service. Då framkom inga större brister.

Vad säger det här om era kontrollmetoder?

– Det här handlar om systematiskt fusk som är mycket svårt att upptäcka. Det som är positivt är att vi nu tillsammans med de andra kommunerna har lyckats hitta det.