Här är Täby kommuns idéskiss över den planerade hälsoparken på Libbyängen. Foto: Läsarbild Sara Pålsson/Täby kommun

Annica Nordgren (C): Hälsoparken viktig

Politikerna har bestämt att Täby ska vara en hälsosam kommun. Att skapa en hälsopark – världens första – är ett viktigt steg. – Är det något jag driver väldigt hårt är att vi ska utveckla våra parkstråk, säger kommunalråd Annica Nordberg (C).

  • Publicerad 07:43, 8 mar 2017

Tidigare har Täby kommun deltagit i ett pilotprojekt tillsammans med forskare på Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) i Alnarp. Då handlade det att testa ”natur på recept”.

– Fysiskt aktivitet i naturen är ett nyckel till välmående, säger läkare Elin Sterner.

Idéerna till att skapa en hälsopark i Täby kan sägas vara ett annat utskott på samma gren. Kopplingen mellan att ha tillgång till natur och vårt välbefinnande är vetenskapligt belagt, understryker Elin Sterner.

– Det är naturligt för oss att röra oss och vara i naturen. De flesta mår väldigt bra av att röra sig i naturen, vatten och skog har en lugnande effekt. Däremot när man går i stadsmiljö och på gym kan man bli mer stressad för det är så mycket intryck.

Kommunalråd Annica Nordgren (C) är väldigt entusiastisk över att hälsoparken nu ska bli verklighet. Grundplåten är 10 miljoner kronor, men sedan kan det finnas mer medel att söka och även använda pengar som redan är avsedda för att rusta upp lekparken där.

– I dag känns den här parken mer som en passage med gräsmattor, man går på en asfalterad gångstig och det händer ingenting. Jag vill att man ska känna att man vill stanna till en stund, det kanske kan finnas en örtträdgård.

Hon understryker dock att det är viktigt Täby kommuns grönområden hänger ihop.

– När man bor i Täby ska man på ett enkelt sätt hitta ut till närmaste skogsparti och närmaste badplats och grönstråket ska gärna vara så sammanhängande som möjligt. Det ska vara enkelt att ta sig dit och vara tydligt skyltat. Det tycker jag är väldigt viktigt när vi bygger så pass mycket att vi visar att vi också bryr oss om de gröna värdena, säger Annica Nordgren.

Läkare Elin Sterner tycker att Täby kommun är duktig på att skapa bra parkmiljöer. Den nya hälsoparken skiljer sig från allt tidigare genom syftet är att förebygga ohälsa och därför måste innehåll vissa element.

– Vi mår bra i den naturliga miljön. Det ska vara naturligt trä i bänkar och det ska inte vara så mycket färg, det ger för mycket intryck och det orkar inte de som redan är stressade med, säger Elin Sterner.

Vad är viktigt för dig med hälsoparken?

– Jag vill att alla ska kunna hitta sitt lilla hörn där de trivs. Framför allt ska det vara tillgänglig för de som inte kan ta sig så långt bort.

Täby ska skapa världens första hälsopark

Professorn: Naturen får oss att självläka