Lämnar. Hälso- och sjukvårdsregionrådet Ana Starbrink (L) siktar på riksdagen. Foto: Stefan Källstigen

Anna Starbrink (L) slutar – siktar på riksdagen

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, ger sig in i rikspolitiken. "Jag vill att vi aldrig mer ska behöva införa besöksförbud för de äldre", säger hon.

  • Publicerad 10:32, 23 aug 2021

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregerionråd, lämnar regionpolitiken och kandiderar till riskdagen.

– Det här är min tredje mandatperiod så det är dags. Jag har lärt mig mycket de här åren, men det finns frågor som vi inte råder över i regionpolitiken, och som jag vill jobba med, säger hon.

Emot besöksförbud

Det handlar främst om äldrevård och äldreomsorg.

– Fler läkare och sjuksköterskor i omsorgen, rätt till fast undersköterskekontakt i hemtjänsten, och så ska vi aldrig mer behöva införa besöksförbud för de äldre, där krävs en bättre beredskap.

Samarbete med SD

Att Liberalerna öppnat för att ta stöd av Sverigedemokraterna vid en eventuell borgerlig regering är något som Anna Starbrink ogillar starkt.

– Det är ingen hemlighet. Jag respekterar beslutet, men det är viktigt att vi är klara över var våra gränser går. Värderingsmässigt står vi långt ifrån Sverigedemokraterna, säger hon.

Det är ett år kvar till nästa val, och till dess sitter hon kvar på sin post i Region Stockholm.