Skyddsombud anmäler nu Karolinska universitetssjukhuset till Arbetsmiljöverket. Foto: Ingrid Johansson

Anmälningarna från vårdpersonalen strömmar in

Budget och vårdkö går först, personalen sist. Så upplever många som arbetar på sjukhusen situationen. Och anmälningarna till Arbetsmiljöverket strömmar in.

  • Publicerad 05:02, 1 dec 2021

Problemen har funnits länge, men pandemin har bidragit.

I skuggan av pandemi och barnmorskekris stiger frustrationen på regionens sjukhus – och anmälningarna till Arbetsmiljöverket strömmar in.

Matilda Ronnås, specialistsjuksköterska och skyddsombud, står för en. Hon jobbar på akut- och intermediärvårdsavdelning (AVA/IMA) på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Hon menar att arbetsmiljöfrågorna har nedprioriterats:

– Problemen har funnits länge, men pandemin har bidragit. Sjukhuset har nu fokus på att korta vårdköer och hinna ikapp inom kirurgin, säger hon, något som indirekt påverkar även AVA/IMA.

För få erfarna

När inriktningen mot högspecialiserad vård infördes på Karolinska i Solna för några år sedan, blev tillstånden för de patienter som lades in på avdelningen svårare och mer krävande.

Men bemanningen har inte anpassats utifrån det, anser Matilda Ronnås.

Tvärtom har de fått täcka upp luckor på akuten och på infektionsavdelningen. Fram till i augusti i år har de jobbat 12,5-timmarspass för att få det att gå ihop.

Det har gjort att erfaren personal slutar, och ersätts med nyutexaminerad, som inte kan få tillräckligt med stöd, och slutar de med.

Fler anmälningar

Även på S:t Görans sjukhus röntgenklinik slutar personal. Där har ohälsosamma arbetsförhållanden, personalutmattning, långtidssjukskrivningar och patientosäkerhet anmälts till Arbetsmiljöverket.

På Danderyds sjukhus akutmottagning gör vakanser att personal får arbeta övertid och får sms flera gånger i veckan på fritiden med förfrågan om de kan jobba extra.

Skyddsombud på Astrid Lindgrens barnsjukhus anmäler dålig arbetsmiljö sedan BB-mottagning, hörselscreening, neonatalmottagning, hemsjukvårdsmottagning och SABH (slutenvård i hemmet för barn) numera får trängas i samma korridor, med spring och irritation som följd.

Kräver resurser

Matilda Ronnås är med sina sju år på AVA/IMA gammal i gården.

– Men det finns tillfällen då även jag känner mig ny och behöver stöd, säger hon.

Kravet är nu att arbetsgivaren har koll på den kompetens som finns i personalgruppen, och att det finns tillräckligt med resurser i förhållande till patienternas vårdbehov.

Innan anmälan skickades till Arbetsmiljöverket gick den till arbetsgivaren för att få en förbättring till stånd. Men facket valde att gå vidare.

Inte prioriterad

"Av arbetsgivarens svar framgår att arbetsmiljön inte är prioriterad utan det är produktionskrav, budget och patientens vårdbehov som styr" står det i anmälan.

Karolinska universitetssjukhuset är det enda regiondrivna sjukhus som står på plus i budgeten, 113 miljoner kronor enligt prognos i år.

Akutsjukhusen har inte råd att kapa köerna

Frågan är om det är på bekostnad av personalens arbetsmiljö?

Katarina Meijers, verksamhetschef Akut och Reparativ medicin vid Karolinska i Solna, svarar via mejl: ”Vi välkomnar en inspektion från Arbetsmiljöverket och har en dialog med skyddsombud. Arbetsmiljön för våra medarbetare och vården vi ska leverera till invånarna i regionen och Sverige, är båda viktiga. Då inspektionen inte är avslutad, vill vi inte kommentera mer i nuläget."

Ur skyddsombudens anmälningar

Karolinska universitetssjukhuset Solna: "Svårt att ta rast".

Brister i arbetsmiljön på akutvårdsavdelningen och intermediärvårdsavdelningen. Uppdrag inom högspecialiserad vård ställer höga krav på kompetens. En stor del av sjuksköterskorna har nu mindre än ett år i yrket. Svårt att ta rast, finns inte personal som kan lösa av.

Danderyds sjukhus: Överfull mottagning".

Vakanser gör att personal på akutmottagningen ofta får arbeta övertid. Mottagningen är ofta överfull. Kräver fungerande avflöde, och en gräns för hur många patienter varje läkare och vårdlag kan ansvara för och hur många patienter som får vistas i akutens lokaler.

S:t Görans sjukhus: "Utmattad personal".

Situationen på röntgenkliniken är ohållbar, med personalutmattning, långtidssjukskrivning, uppsägningar och patientosäkert arbete. I dag jobbar 14 personer på tvåskift, tidigare var det 27.

Astrid Lindgrens barnsjukhus: "Personal med sömnsvårigheter".

Flera mottagningar delar vårdgolv vilket leder till trängsel, stress och irritation. Lång kö till lunchrummet. Barnmorskor smyger till personalrummets mikrovågsugn för att värma bröstmjölksersättning av rädsla för tillsägelse. Personal upplever nedstämdhet, huvudvärk, sömnsvårigheter, trötthet, förhöjt blodtryck, ökad hjärtfrekvens.

Södersjukhuset: "Ohållbar situation".

Situationen på förlossningskliniken är ohållbar med för få barnmorskor och undersköterskor i förhållande till antalet födande kvinnor. Kräver ökad grundbemaning och ett tak för hur många som kan lista sig, annars görs anmälan till Arbetsmiljöverket.

Visa merVisa mindre

Röntgenkliniken vid S:t Görans sjukhus har för låg bemanning, enligt skyddsombuden. Foto: Mitt i