Anmälningar och förelägganden ökar i Botkyrka

En elev som levde med hotfulla meddelanden från en annan elev, en annan som blev påhoppad och mobbad. Men utan att rektorer anmälde det vidare. Både anmälningarna från föräldrar och kritiken från Skolinspektionen ökar i Botkyrka.

  • Publicerad 10:47, 5 jun 2018

Närmare 20 procent av anmälningarna ifjol ledde till förelägganden i Botkyrka, vilket nästan är en fördubbling jämfört med föregående år.

– Jag tror att det finns en ökad medvetenhet bland våra föräldrar om att man kan anmäla, säger Botkyrkas grundskolechef Susanne Englund som träffar Mitt i vid en av de skolor som hade flest anmälningsärenden under 2017.

Mitt i har granskat anmälningarna till Skolinspektionen. Kartläggningen visar att antalet anmälningar ökat markant under de senaste åren – i vissa områden med 100 procent.

Men anmälningarna i Botkyrka ökar jämfört med andra Stockholmskommuner?

– Vi jobbar med att stärka våra rutiner och med tydligare planer kring kränkande behandling. Skolorna har blivit tydligare i att beskriva vad som inte är okej, man informerar om möjligheterna att anmäla.

Susanne Englund tror att Botkyrkas föräldrar blivit mer medvetna, och därför anmäler mer.

Mitt i har gått igenom besluten från Skolinspektionen från 2017 där Botkyrka fick föreläggande.

Vi behöver analysera och diskutera det och ta det på allvar. Det är inte bra.

Susanne Englund, grundskolechef i Botkyrka kommun

I ett fall ska en elev ha uppgett att den blivit påhoppad, misshandlad och mobbad av andra elever. I ett fall hotades en elev genom meddelanden från en annan elev. Trots att rektorn i båda fallen kände till uppgifterna anmäldes de aldrig vidare till kommunen.

Tvångsåtgärderna från Skolinspektionen har ju fördubblats det senaste året?

– Det är ju inte bra såklart. Jag vill att våra förelägganden minskar, säger Susanne Englund.

Vilket ansvar har du som skolchef?

– Det är en signal, och vi behöver analysera och diskutera det och ta det på allvar. Det är inte bra.

– Samtidigt ska vi inte lägga locket på. Det är föräldrars rättigheter att anmäla.

Mest i fjol anmälde föräldrar på lågstadieskolan Skogsbacksskolan i Tumba. Sett till anmälningsfrekvensen var det föräldrar till fem procent av skolans elever som anmälde skolan.

Mest kritik fick dock mellanstadie- och högskoleskolan Storvretskolan, där tre av sju anmälningsbeslut ledde till föreläggande.

Fakta

Anmälningar och förelägganden i Botkyrka

INKOMNA ANMÄLNINGAR OCH ÄRENDEN:

2017: 101
2016: 84
2015: 75

ANTAL BESLUT:

2017: 107
2016: 101
2015: 58

ANTAL BESLUT OM FÖRELÄGGANDE:

2017: 20
2016: 10
2015: 3

Källa: Skolinspektionen och Siris (Skolverket)
Visa merVisa mindre