Skolinspektionen har utrett ett fall av kränkande behandling mot en elev i Upplands-Bro. Foto: Mostphotos

Anmälde inte mobbing – nu måste skolan agera

En elev på en skola i Upplands-Bro blev slagen – men rektorn anmälde inte. Nu har skolinspektionen beslutat att kommunen måste agera så att liknande fall inte händer igen.

  • Publicerad 13:58, 18 sep 2018

Det var i maj i år som en elev ska ha blivit slagen och fått höra kränkande ord av två andra elever på en skola i Upplands-Bro. Skolan fick kännedom om händelsen, men anmälde den inte till huvudmannen Upplands-Bro kommun – något man måste enligt skollagen vid kränkande behandling.

Måste åtgärdas

Därför har Barn- och elevombudet (BEO) – en del av skolinspektionen – beslutat att kommunen måste vidta åtgärder för att liknande fall inte händer igen senast den 4 december. Där ingår att rektorn i fortsättningen anmäler kränkande behandlingar till kommunen.

Sköttes internt

I det här fallet ska rektorn ha agerat internt, vilket dock inte räcker. Man har utrett och åtgärdat händelsen samma dag som den skedde genom samtal med berörda elever och rastpersonal, samt kontaktat elevernas vårdnadshavare. Skolan har därefter ansett att händelsen varit hanterad och utagerad.

Ska följa upp den drabbade elevens situation

Barn- och elevombudet (BEO) förutsätter nu att skolan fortsätter garantera eleven en trygg skolgång och att personalen regelbundet följer upp elevens skolsituation.