Upprustningen av Norr Mälarstrand har varit omdiskuterad. Foto: Kristian Lönner

Anmälan mot parkarbetet på Norr Mälarstrand avslås

Naturskyddsföreningen riktade kritik mot stadens sätt att sköta upprustningen av Norr Mälarstrand. Men länsstyrelsen går inte vidare med anmälan.

  • Publicerad 07:10, 14 nov 2018

Bakgrunden till anmälan var att Stockholms Naturskyddsförening menade att staden utfört parkåtgärder under en tid på året då fåglar och andra djur är som mest känsliga för påverkan.

Men länsstyrelsen går inte vidare med anmälan. I sitt beslut skriver myndigheten att alla vilda fåglar i Sverige visserligen är fridlysta men att tillsyn och skyddsarbete inriktas på vissa prioriterade arter.

Upprustningen av Norr Mälarstrand har väckt kritik eftersom många träd tagits ned. Stadsdelsförvaltningen har därefter lovat att resterande etapper av renoveringen ska ske med större varsamhet.