Anmäler. Danderyds sjukhus lämnar in en lex maria-anmälan till IVO efter att ett barn misstänks fått syrebrist vid en förlossning. Foto: Läsarbild Anna Simonsson

Anmälan: Bebis skadades av för mycket värkstimulerande

En bebis misstänks ha fått allvarliga komplikationer till följd av mamman fått för mycket av ett vanligt värkstimulerande medel.

  • Publicerad 17:30, 3 maj 2021

En lex maria-anmälan har lämnats in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att ett barn ska ha skadats i samband med en förlossning på Danderyds sjukhus.

Enligt anmälan misstänks barnet ha fått syrebrist till följd av att mamman, som varit frisk och haft en normal graviditet, fått för mycket av det värkstimulerande medlet oxytocin. Oxytocin är ett vanligt läkemedel som används för att påskynda en förlossning.

Ska utbildas

Händelsen ska ha skett 2019 och alltså följts upp nu med en anmälan. Danderyds sjukhus meddelar att personal fortbildas kring rutiner om värkstimulerande för att undvika liknande händelser.

Kunskapslucka

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) skriver 2015 att det behövs fler studier kring möjliga komplikationer av oxytocin. Senast i oktober släppte myndigheten även en rapport som konstaterar att det fortfarande finns en vetenskaplig kunskapslucka i frågan.